Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/10/2009
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно размера на структурата на акциза на цигарите.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно гарантиране на националните доплащания на единица площ за 2009 г.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно нерегламентирания и в нарушение на митническите разпоредби внос на моркови на борсата в село Първенец.

4. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно изпълнението на републиканския бюджет за първите шест месеца на 2009 г.

III. Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на системата на възпитателните училища - интернати.

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно намеренията на правителството за бъдещето на автомагистрала "Хемус".

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на автомагистрала "Люлин".

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прилагането на подход, основан на обективни критерии, при определяне на ръководителите на търговските дружества в сектор "В и К".

4. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за откриване на нови ГКПП по границата между РБългария и РГърция и изграждането на подходните пътища.

5. Въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ относно промени в Закона на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закон за Камарата на строителите.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно разработването на програма за запазването на прохода Беклемето, проходим през зимата.

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България.

V. Николай Младенов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно прекратената летателна подготовка в 68-ма бригада "Специални сили", ремонта и сертифицирането на транспортни самолети.

2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно основните механизми за източване на бюджета на Министерството на отбраната в периода на мандатите на последните две правителства.

На оснавание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 3 въпроса от народните представители Пламен Орешарски, Георги Божинов, и Павел Шопов;
- министърът на външните работи Румяна Желева - на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 3 въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Иван Николаев Иванов (2 въпроса), и на питане с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Стоян Иванов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разходите от държавния бюджет за здравно осигуряване и събираемостта на здравните вноски (връчен на 16 октомври 2009 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно действията на МТСП към фирмите-дистрибутори на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания (връчен на 16 октомври 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно данни за закононарушения в Районната ветеринарно-медицинска служба Видин (връчен на 16 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно отказано плащане по програмите за Национални доплащания и схемата за единно плащане на площ (връчен на 16 октомври 2009 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно размера на структурата на акциза на цигарите.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно нерегламентирания и в нарушение на митническите разпоредби внос на моркови на борсата в село Първенец.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно гарантиране на националните доплащания на единица площ за 2009 г.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, относно изпълнението на републиканския бюджет за първите шест месеца на 2009 г.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на питане от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно намеренията на правителството за бъдещето на автомагистрала "Хемус".Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно строителството на автомагистрала "Люлин".Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно прилагането на подход, основан на обективни критерии, при определяне на ръководителите на търговските дружества в сектор "В и К".Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за откриване на нови ГКПП по границата между РБългария и РГърция и изграждането на подходните пътища.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, относно промени в Закона на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закон за Камарата на строителите.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно разработването на програма за запазването на прохода Беклемето, проходим през зимата.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България.Николай Младенов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно основните механизми за източване на бюджета на Министерството на отбраната в периода на мандатите на последните две правителства.Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно прекратената летателна подготовка в 68-ма бригада "Специални сили", ремонта и сертифицирането на транспортни самолети.Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 16 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на системата на възпитателните училища - интернати.
Форма за търсене
Ключова дума