Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/10/2009
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно палеж на павилион за производство и търговия със закуски в центъра на град Ловеч.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ситуацията в Център за специализирана полицейска подготовка - Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изпълнение на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "д" на Закона за Министерството на вътрешните работи.

II. Румяна Желева, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно предприети действия от Министерството на външните работи във връзка с изготвяне на правно становище и процесуално представителство на българската държава за защита на нейните интереси по повод имуществени искове в Берлин, Федерална република Германия.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно управлението на имоти, собственост на Република България в Берлин, Федерална република Германия.

III. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно готовността на Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на вируса на "свински" грип в България.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно възможността за изграждане на лифт от Априлци до хижа "Плевен".

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно замени на имоти от държавния горски фонд в община Приморско с частни имоти във вътрешността на страната.

VI. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно привличане на нови инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно последиците от подписаното през 2006 г. допълнително споразумение № 11 между Булгаргаз и Газпром.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изработване на нова енергийна стратегия на Република България.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ относно дейността на Министерството на труда и социалната политика до края на 2009 г., поемайки натрупани проблеми в министерството.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 3 въпроса от народните представители Димчо Михалевски (2 въпроса), и Пламен Орешарски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Румен Петков, и Калина Крумова;
- министърът на отбраната Николай Младенов - на въпрос от народния представител Георги Пирински;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, поради предварително планирана служебна командировка.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно прекратеното изплащане на обезщетения на репресирани по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 23 октомври 2009 г.).Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно малтретиране на граждани, заплахи с убийство и други незаконни действия, извършвани от ромска група, пребиваваща на ул."В.Главинов" № 4 в София (връчен на 23 октомври 2009 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно определяне на норми за разходи при ремонт на пътища, улици и други обекти (връчен на 23 октомври 2009 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно незаконосъобразни действия, свързани с организацията и дейността на Агенцията по вписванията (връчен на 23 октомври 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на околната среда и водите по съдържанието на проекта за нов световен договор за борба с промените в климата и конференцията в Копенхаген през декември 2009 г. по този въпрос, във връзка с Препоръка 1883/2009 на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (връчен на 23 октомври 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно земеделските земи, придобити от физически и юридически лица чрез замяна със земеделски земи частна държавна собственост, намиращи се на територията на Черноморските общини на Република България (връчен на 23 октомври 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно издадени от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури документи с невярно съдържание (връчен на 23 октомври 2009 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно политиката на правителството за изграждане на АЕЦ "Белене" (връчен на 23 октомври 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разходите на Министерството на здравеопазването и НЗОК за лекарствени продукти (връчен на 23 октомври 2009 г.).Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при подбора и назначаването на директори на средни училища и контрола върху спазването на законовите изисквания при тази дейност (връчен на 23 октомври 2009 г.).Румяна Желева, Министър на външните работи:Писмен отговор на питане от н.п. МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА, относно реда за предоставяне на официална и достъпна информация за процедурите, таксите и сроковете, прилагани от задграничните ни мисии при работата им с български граждани и за реда за подаване на жалби за констатирани нередности (връчен на 23 октомври 2009 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно палеж на павилион за производство и търговия със закуски в центъра на град Ловеч.Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно ситуацията в Център за специализирана полицейска подготовка - Пазарджик.Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно изпълнение на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "д" на Закона за Министерството на вътрешните работи.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ, относно дейността на Министерството на труда и социалната политика до края на 2009 г., поемайки натрупани проблеми в министерството.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на питане от н.п. ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно възможността за изграждане на лифт от Априлци до хижа "Плевен".Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно замени на имоти от държавния горски фонд в община Приморско с частни имоти във вътрешността на страната.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно привличане на нови инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно последиците от подписаното през 2006 г. допълнително споразумение № 11 между Булгаргаз и Газпром.Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изработване на нова енергийна стратегия на Република България.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно готовността на Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на вируса на "свински" грип в България.Румяна Желева, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно предприети действия от Министерството на външните работи във връзка с изготвяне на правно становище и процесуално представителство на българската държава за защита на нейните интереси по повод имуществени искове в Берлин, Федерална република Германия.Устен отговор в заседанието на 23 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно управлението на имоти, собственост на Република България в Берлин, Федерална република Германия.
Форма за търсене
Ключова дума