Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/10/2009

Точка първа: Разисквания по питането на народния представител Иван Алексиев към министъра на околната страна и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Точка втора: Отговори на въпроси и питания.

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно разкриване на полицейски участък в кв. Факултета на ул. "Отличник" № 14, град София.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно проникване на крайни ислямски секти и пропагандирането от тяхна страна на опасни радикални идеи сред студенти и ученици в Източна България и София.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно информация за възобновената работа на МВР във връзка с безследно изчезналите хора от област Добрич.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно неизпълнение на Постановление на ВКП от страна на Национална служба "Полиция".

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно заявени намерения за депозиране на част от фискалния резерв в търговски банки.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ефективното упражняване на контролните функции на Комисията за финансов надзор.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно средства в републиканския бюджет за 2010 г. за национални доплащания.

4. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно бюджетното изпълнение в България и останалите страни - членки на Европейския съюз.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно отхвърляне от Министерския съвет на проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на Допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 13 април 2001 г. F/P 1395 /2001/ - 3-и транш между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.

6. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на ангажиментите на правителството по заема от Световната банка за развитие на общинската инфраструктура.

III. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно собствеността на българския спортен тотализатор и регистър на тотопунктовете в страната.

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно политиката на правителството във връзка с експлоатацията на Дунав мост, свързващ Русе и Гюргево.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно засекретяването на трасета на автомагистрали в България.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно начисляването на неконсумирана от жителите на с. Тополчане-Сливенско, питейна вода и поставянето на съответните граждани в неравностойно положение.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ и ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Нора Караджова - на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров, и на питане от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 3 въпроса от народните представители Петър Курумбашев (2 въпроса), и Стоян Иванов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на 3 въпроса от народните представители Мая Манолова (2 въпроса), и Евгений Желев;
- министърът на отбраната Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Хлебаров.
Министърът на отбраната Николай Младенов не може да участва в парламентарния контрол, поради отсъствие от страната.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разкриваемостта на престъпления - грабежи чрез измама в град и община Лясковец (връчен на 30 октомври 2009 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно бюджета на Президента на Република България (връчен на 30 октомври 2009 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно дом за възрастни с умствена изостаналост - Батак (връчен на 30 октомври 2009 г.).Николай Младенов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно снета от въоръжение бронирана военна техника (връчен на 30 октомври 2009 г.).Румяна Желева, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на правителството по Препоръка 1883/2009 на ПАСЕ към Комитета на Министрите на Съвета на Европа "Предизвикателствата,които постави промяната на климата" във връзка с предстоящото разглеждане на въпроса в Комитета на Министрите (връчен на 30 октомври 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно данни за сериозни нарушения при лечение на пациент (връчен на 30 октомври 2009 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно инвестиционен проект за изграждане на търговски комплекс на мястото на хотел "България" и Зала "България" (връчен на 30 октомври 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе в землището на с.Трудовец, Софийска област (връчен на 30 октомври 2009 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно транспортните разходи на Президента на Република България през 2008, 2009 и 2010 г. (връчен на 30 октомври 2009 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ, относно разкриване на полицейски участък в кв. Факултета на ул. "Отличник" № 14, град София.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно информация за възобновената работа на МВР във връзка с безследно изчезналите хора от област Добрич.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно проникване на крайни ислямски секти и пропагандирането от тяхна страна на опасни радикални идеи сред студенти и ученици в Източна България и София.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно неизпълнение на Постановление на ВКП от страна на Национална служба "Полиция".Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно средства в републиканския бюджет за 2010 г. за национални доплащания.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно бюджетното изпълнение в България и останалите страни - членки на Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно ефективното упражняване на контролните функции на Комисията за финансов надзор.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно отхвърляне от Министерския съвет на проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на Допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 13 април 2001 г. F/P 1395 /2001/ - 3-и транш между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на ангажиментите на правителството по заема от Световната банка за развитие на общинската инфраструктура.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно заявени намерения за депозиране на част от фискалния резерв в търговски банки.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно политиката на правителството във връзка с експлоатацията на Дунав мост, свързващ Русе и Гюргево.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно засекретяването на трасета на автомагистрали в България.Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно начисляването на неконсумирана от жителите на с. Тополчане-Сливенско, питейна вода и поставянето на съответните граждани в неравностойно положение.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на питане от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ, ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ и ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ, относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години.Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 30 октомври 2009 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно собствеността на българския спортен тотализатор и регистър на тотопунктовете в страната.
Форма за търсене
Ключова дума