Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/11/2009
I. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на финансови средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване апарати за хемодиализа за над 35 центъра за хемодиализа в областните и университетските болници.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването спрямо болните от муковисцидоза.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно причините за смъртта на 15-годишния ученик от гр. Каварна.

II. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно резултата от предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите във връзка със заплащане към подизпълнителите по проект воден цикъл в гр. Балчик по програма ИСПА.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на външните работи Румяна Желева - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Вълков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 5 въпроса от народните представители Калина Крумова (2 въпроса), Георги Пирински (2 въпроса), и Иван Николаев Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно неизплатени компенсации след наводнението в с. Долни Богров през 2005 г. (връчен на 20 ноември 2009 г.).Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно постъпила жалба от бивш служител на МВР (връчен на 20 ноември 2009 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно финансирането на изграждането на Национален здравен електронен портал и Личен електронен здравен запис (връчен на 20 ноември 2009 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно възлагането на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ по РПС и финансовите задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнени дейности (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнението на проектите финансирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V и проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура съфинансиран от Световната банка (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно замени в кв."Левски", м."Ботевградско шосе-рамка" в полза на фирма "Джесика София" ООД (връчен на 20 ноември 2009 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно насърчаването на раждаемостта сред държавните служителки в страната (връчен на 20 ноември 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно изграждане на Национален здравен електронен портал и Личен електронен здравен запис (връчен на 20 ноември 2009 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно съхраняването на книгите и предметите на изкуството от завещанието на г-н Тодор Димитров (връчен на 20 ноември 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене" (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно създаване на стандарти за монтиране на антени за мобилни оператори в населени места (връчен на 20 ноември 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на питане от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно откази на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция, Централно управление за финансиране на част от заявления за подпомагане на мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", ос 3 от ПРСР 2007-2013 г.предвиждащи дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5 от наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Пограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и произтичащите от това правни, финансови и социално-икономически щети за засегнатите общини и техните граждани. (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно възможността за прехвърляне на собствеността на гребна база и лесопарка "Липника", към община Русе (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно забавяне на решенията на Разплащателната агенция по проектите от Програмата за развитие на селските райони, мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" (връчен на 20 ноември 2009 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно заявен интерес към електроенергията от бъдещата АЕЦ "Белене" (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ, относно преките разходи по извеждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ"Козлодуй" и загубите за Република България от предсрочното спиране на работата на доказано безопасните реактори в българската атомна електроцентрала и предприемането на действия за възобновяване на експлоатацията на 3 и 4 блок (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно процедура за намиране на инвеститори за каскада "Горна Арда" и икономическа целесъобразност на проекта (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 20 ноември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно финансовото състояние на електроразпределителните дружества (връчен на 20 ноември 2009 г.).

===Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно усвояване на финансови средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване апарати за хемодиализа за над 35 центъра за хемодиализа в областните и университетските болници.Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването спрямо болните от муковисцидоза.Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно причините за смъртта на 15-годишния ученик от гр. Каварна.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2009 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно резултата от предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите във връзка със заплащане към подизпълнителите по проект воден цикъл в гр. Балчик по програма ИСПА.
Форма за търсене
Ключова дума