Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/01/2010
I. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно свързване на ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" /преди ТЕЦ "Марица Изток 1"/ с електроенергийната система.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно газови връзки с Румъния и Гърция.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ Козлодуй.

II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин.

III. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно закриване на болници.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно закриване на болницата в Ивайловград.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно реформата в здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно закриване на болнични заведения в област Видин.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изпълнението на Мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства" и Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков - на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на два въпроса с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работиЦветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно обстоятелства от компетентността на МВР, които показват конфликт на интереси при Райна Манджукова, председател на Държавната агенция за българите в чужбина (връчен на 29 януари 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно пътната маркировка и обезопасяването на път от републиканската пътна мрежа минаващ през село Царевец, община Свищов (връчен на 29 януари 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно бездействие от страна на Агенция за социално подпомагане (връчен на 29 януари 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно неизпълнение на Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседетели (връчен на 29 януари 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на културата по предложението за реконструкция на къщата на ул."Шипка" № 38 в София, паметник на културата с местно значение (връчен на 29 януари 2010 г.).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно предоставяне на безвъзмезден достъп до общински стадион гр. Аксаково за провеждане на приемен изпит по лека атлетика от СК "Кралекс" (връчен на 29 януари 2010 г.).

===Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно закриване на болнични заведения в област Видин.Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно закриване на болници.Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно закриване на болницата в Ивайловград.Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно реформата в здравеопазването.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки.Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно изпълнението на Мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства" и Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно свързване на ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" /преди ТЕЦ "Марица Изток 1"/ с електроенергийната система.Устен отговор в заседанието на 29 януари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива.
Форма за търсене
Ключова дума