Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/02/2010
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.

3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт.

4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно криминално проявени лица, получили българско гражданство.

2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно предприетите действия на МВР по повод повторното поругаване на паметника на жертвите на комунизма в гр. Шумен, построен с дарения на ПГ "ГЕРБ".

4. Питане от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение.

III. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно вложени парични средства на държавни предприятия в банки.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Антон Кутев).

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иван Костов).

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно настояването на Турция за сключване на нова социална спогодба с Република България.

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно газови връзки с Румъния и Гърция.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно управление на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй".

4. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на оперативна програма "Конкурентоспособност".

VI. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно закупуване на билети за участие на българските спортисти в Зимната олимпиада във Ванкувър.

VII. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно срок за довършване на Дунав мост 2.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на Еврокоридор № 8.

VIII. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България.

IX. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно размера на формирания бюджет на Общинска болница - Нови пазар.

2. Питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България.

3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно политиката на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на болничната помощ.

X. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на Министерството на културата по необходимостта от спешно укрепване на църквата "Св. Преображение Господне" в Свищов.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народните представители Мариана Даракчиева и Ваньо Шарков;
- министърът на образованието, мледежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на 5 въпроса от народните представители Ангел Найденов, Георги Божинов (2 въпроса), Димитър Горов, и Михаил Миков.
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Румен Такоров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно наказание по Указа за борба с дребното хулиганство на съветник на Председателя на Народното събрание (връчен на 5 февруари 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ползване на социални асистенти (връчен на 5 февруари 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ефективността на контрола, упражняван от министъра на правосъдието върху дейността на частните съдебни изпълнители, съгласно чл. 75 от Закона за частните съдебни изпълнители (връчен на 5 февруари 2010 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно управлението на ДПБ - Пазарджик от Директора Дора Тончева Атанасова (връчен на 5 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно съставяне на неправомерен Акт за установяване на административно нарушение от Столична инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (връчен на 5 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА, относно освидетелстване на лица с хронични психични разстройства, живущи в област с административен център - град Габрово, от специализирана ТЕЛК - град Ловеч (връчен на 5 февруари 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2009 г (връчен на 5 февруари 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно събиране, транспортиране и обезвреждане на странични животински продукти /СЖП/, които не са предназначени за човешка консумация (връчен на 5 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно конкурс за избор на директор на РИОСВ - Варна (връчен на 5 февруари 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на питане от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно актуално правно състояние на условията за осъществяване на концесия и изпълнение на договорните задължения на концесионера (връчен на 5 февруари 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нередности в дейноста на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (връчен на 5 февруари 2010 г.).Божидар Димитров, Министър без портфейл:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно законосъобразността на назначението на Райна Дмитриева Манджукова за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (връчен на 5 февруари 2010 г.).* Постъпил е писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов относно допълнително споразумение между Министерство на финансите и Българска народна банка (Наш № 054-06-34/ 22.01.2010г.). Поради съдържание на класифицирана информация писменият отговор се намира в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание, стая 280, ет. 2, сградата на НС на пл.”Княз Александър І”

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА, относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно оценката на министър-председателя за българо-турските отношения.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно криминално проявени лица, получили българско гражданство.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно предприетите действия на МВР по повод повторното поругаване на паметника на жертвите на комунизма в гр. Шумен, построен с дарения на ПГ "ГЕРБ".Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на питане от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно вложени парични средства на държавни предприятия в банки.Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Антон Кутев).Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иван Костов).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно настояването на Турция за сключване на нова социална спогодба с Република България.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно управление на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй".Устен отговор в заседанието на 5 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнение на оперативна програма "Конкурентоспособност".
Форма за търсене
Ключова дума