Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/05/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно подобряване на работата на полицията в Козлодуй и борбата с ромската престъпност в региона.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно процеса на разполагане и разгръщане на система за видеоконтрол и наблюдение по българските пътища и магистрали.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ относно договор между МФ и "Краун Ейджънтс".

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно изпълнение на проект "Социално включване".

2. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания.

3. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика.

4. Питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент".

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на община Балчик на 282 000 лв., внесени по сметка на СИФ, за ремонт на детска градина "Знаме на мира" в гр. Балчик.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

7. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно мерки за намаляване на безработицата в област Монтана.

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно държавната субсидия за издръжката на Университета за национално и световно стопанство - София.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно държавната субсидия за издръжката на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

4. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно държавната субсидия за издръжката на Техническия университет - Габрово.

5. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно държавната субсидия за издръжката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

6. Въпрос от н.п. ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ относно финансово-стопанското състояние на СУ "Св.Климент Охридски" и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище (въпрос на същата тема е задал и н.п. Галина Банковска).

7. Въпрос от н.п. ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА относно държавната субсидия за издръжката на СУ "Св.Климент Охридски" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иво Димов).

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно възникналия хаос със съкращенията в Социалната агенция на Министерството на отбраната.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преглед на структурата на силите.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи.

VI. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на закриването на болници.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно рамкова инвестиционна програма.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно оптимизиране броя на болниците в България.

VII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участието на България в Нощта на музейте.

VIII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно предварителни данни за приетите инвестиции в страната за първото тримесечие на 2010 г.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно приходите от продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев - на 3 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев (2 въпроса), и Румен Петков;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Овчаров.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народния представител Михаил Миков по уважителни причини, се отлага отговорът на негови въпроси от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов;
- министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова.
Поради участие в Националното изложение по животновъдство, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на правосъдието Маргарита Попова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
.
.


Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно предвидените и усвоените средства по отношение на ромското малцинство от предприсъединителните програми, оперативните програми и републиканския бюджет (връчен на 28 май 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно изграждане на малки водни електроцентрали (МВЕЦ) - Стара Загора (връчен на 28 май 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно бюджета на НЗОК (връчен на 28 май 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно продажната цена на топлинната енергия на Топлофикация - София (връчен на 28 май 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно евентуалното участие на Китай в строежа АЕЦ "Белене" (връчен на 28 май 2010 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно подобряване на работата на полицията в Козлодуй и борбата с ромската престъпност в региона.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно процеса на разполагане и разгръщане на система за видеоконтрол и наблюдение по българските пътища и магистрали.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно договор между МФ и "Краун Ейджънтс".Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно изпълнение на проект "Социално включване".Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент".Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно възстановяване на община Балчик на 282 000 лв., внесени по сметка на СИФ, за ремонт на детска градина "Знаме на мира" в гр. Балчик.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно мерки за намаляване на безработицата в област Монтана.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно възникналия хаос със съкращенията в Социалната агенция на Министерството на отбраната.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно преглед на структурата на силите.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно държавната субсидия за издръжката на Университета за национално и световно стопанство - София.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно държавната субсидия за издръжката на Техническия университет - Габрово.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно държавната субсидия за издръжката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно държавната субсидия за издръжката на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ, относно финансово-стопанското състояние на СУ "Св.Климент Охридски" и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище (въпрос на същата тема е задал и н.п. Галина Банковска).Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА, относно държавната субсидия за издръжката на СУ "Св.Климент Охридски" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Иво Димов).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на закриването на болници.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно рамкова инвестиционна програма.Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно оптимизиране броя на болниците в България.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 28 май 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно участието на България в Нощта на музейте.
Форма за търсене
Ключова дума