Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/07/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно мерките на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване високия брой пътно-транспортни произшествия в разгара на летния сезон.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно стопирането на проекта "Бургас - Александруполис".

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение сектор тютюнопроизводство.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно изпълнение на 223 и 226 мярка от Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно прилагане на чл. 14 от Закона за горите.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно забавено плащане на семейните помощи за деца.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сътрудници и консултанти на министъра на труда и социалната политика.

V. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съдбата на българските документи, изнесени в СССР в края на Втората световна война.

2. Питане от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно намеренията на правителството за бъдещето на дипломатическите представителства на Република България в страните от Северна Африка (Магреба).

VI. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно предприемане на мерки за избягване затруднения в работата на Търговския регистър през 2010 г. с оглед предвижданото натоварване през периода на подаване на годишни финансови отчети и последващото изтичане на срока за пререгистрация, съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Меглена Плугчиева;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на 2 въпроса от народните представители Огнян Пейчев, и Ангел Найденов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Венцислав Лаков и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 3 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Лъчезар Тошев, и Димитър Горов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 2 въпроса от народния представител Мая Манолова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Бойко Великов към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Евгений Желев към министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова;
- въпрос от народните представители Евгений Желев и Спас Панчев към министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно издаването на разрешетилни за ловно оръжие в гр. Котел и околните села (връчен на 2 юли 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно признаване с административен акт на нов квартал в столицата (връчен на 2 юли 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно възможността за продължаване на националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" след 01.07.2010 г. (връчен на 2 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно 12-годишната родилка Кортеза Михайлова от гр Сливен (връчен на 2 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно тежки дисциплинарни нарушения и процедурни неуредици в Агенция по заетостта (връчен на 2 юли 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно доказване на незаконна политическа репресия (връчен на 2 юли 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно гражданските договори в Министерство на образованието, младежта и науката (връчен на 1 юли 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно зачестилите смъртни случаи на родилки в страната (връчен на 2 юли 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ, относно отнемане от ВиК оператори на вода от водоизточници (връчен на 2 юли 2010 г.).

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно мерките на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване високия брой пътно-транспортни произшествия в разгара на летния сезон.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно стопирането на проекта "Бургас - Александруполис".Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР.Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията.Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно сътрудници и консултанти на министъра на труда и социалната политика.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на питане от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно намеренията на правителството за бъдещето на дипломатическите представителства на Република България в страните от Северна Африка (Магреба).Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно съдбата на българските документи, изнесени в СССР в края на Втората световна война.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно предприемане на мерки за избягване затруднения в работата на Търговския регистър през 2010 г. с оглед предвижданото натоварване през периода на подаване на годишни финансови отчети и последващото изтичане на срока за пререгистрация, съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение сектор тютюнопроизводство.Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно изпълнение на 223 и 226 мярка от Програмата за развитие на селските райони.Устен отговор в заседанието на 2 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно прилагане на чл. 14 от Закона за горите.
Форма за търсене
Ключова дума