Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/08/2002
I. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие м благоустройството ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно реституция на имот в границите на архитектурен резерват.

II. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно условията, на които трябва да отговаря основното училище за да бъде преобразувано в средно общообразователно училище.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВи ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно намаляване числеността на персонала за функция "Образование" за област София.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно преобразуването и преименуването на СПТУ по транспорт "Иван П. Стоянов", гр. Стражица, обл. Велико Търново.
4. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ и МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА относно ремонт на общинската сграда, в която е настанен Техникумът по търговия и ресторантьорство в гр. Враца.

III. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно действията на г-н Евгений Михайлов като председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Бояна филм" ЕАД.

IV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разпределяне квотите за износ на хайвер.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно строителството на бензиностанции в близост до детски градини и училища и намаляването на зелените площи в градовете.

V. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно цената на отоплителната енергия, регламентирана с ПМС №67 от 29.03.2002 г.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно изпълнението на изменените параграфи 68 и 69 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно правата на управителите на търговски дружества с принципал Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.

VI. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България при уволнение на кадрови военнослужещи.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно предстоящо преместване на поделение 38 960 -с. Телиш.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Ваня Цветкова и на 2 питания от народните представители Емилия Масларова и Румен Петков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Бойко Великов.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров.

Форма за търсене
Ключова дума