Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/09/2010
I. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод в община Аврен, Варненска област.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин.

4. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно финансиране на обектите "Депото за твърди битови отпадъци" с. Цалапица и "Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци" гр.Пловдив.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно радиационната обстановка на залива Вромос.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София.

II. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие.

III. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие.

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране.

V. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно обещаното увеличение с 10% на трудовите възнаграждения в системата на спешната помощ.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно резултатите от проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в 20 болници.

4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на Проект BG051PО001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ относно предстоящата кампания по гроздобер 2010 г.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни, са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Иван Костов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Петър Хлебаров, и Димитър Горов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Лютви Местан, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Петър Мутафчиев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков;
- 2 питания от народния представител Емилия Масларова към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на правосъдието Маргарита Попова, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно криминално минало на Волен Сидеров (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно пенсиониране на Ивайло Цолов Тошев, инспектор в сектор БОП-Враца (връчен на 17 септември 2010 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно заем на община Пловдив от ЕБВР (връчен на 17 септември 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, относно изграждане на кръгово кръстовище при 11 888 на Път ІІ-49 "Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан" (връчен на 17 септември 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на образованието, младежта и науката по присъединяването на Република България към Хартата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство и образование за права на човека (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001 - 4.1.03 4 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" (връчен на 17 септември 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно дейността на Изпълнителната агенция по трансплантация (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно отежненото финансово състояние на сектор здравеопазване и затрудненията, които изпитват болничните структури (връчен на 17 септември 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно закриване или редуциране на Видинската филхармония (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно програма за опазване на груповия паметник на културата - Софийски централни гробища (връчен на 17 септември 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно предложение за отмяната на разпореждане № 2136 от 10 декември 1960 г. на МС (връчен на 17 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно невърната земеделска земя в землището на община Харманли (връчен на 17 септември 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно цени на електрическата енергия и ценообразуването им в България (връчен на 17 септември 2010 г.).===Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие.Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно обещаното увеличение с 10% на трудовите възнаграждения в системата на спешната помощ.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно резултатите от проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в 20 болници.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на Проект BG051PО001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно действия на Министерството на околната среда и водите във връзка с установяване на получено финансиране за изграждането на водопровод в община Аврен, Варненска област.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно финансиране на обектите "Депото за твърди битови отпадъци" с. Цалапица и "Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци" гр.Пловдив.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно радиационната обстановка на залива Вромос.Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ, относно изграждане на завод за преработка на битовите отпадъци в София.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, относно предстоящата кампания по гроздобер 2010 г.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 17 септември 2010 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно преобладаващите турски радиостанции по българското Черноморие.
Форма за търсене
Ключова дума