Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/09/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно преодоляването на недостига на средства за обезщетения при освобождаване на служители на МВР и специалните служби.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно проект на Министерството на вътрешните работи и Европейския център за връщане.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ относно изпълнението на Бюджет 2010 г. в община Бобов дол.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно уволнението на директори от Агенция "Митници".

3. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно създаване на Териториална дирекция на НАП в Монтана.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мотиви за промени в КСО.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в ЗИД на Кодекса за социално осигуряване.

3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване.

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно реализация на модул "Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас".

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно уволнения на държавни служители в системата на регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз.

VI. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещето на "Български пощи" ЕАД.

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" и "ІGI POSEIDON", Гърция.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 питания от народните представители Георги Пирински, и Корнелия Нинова;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 5 въпроса от народните представители Мая Манолова (2 въпроса), Петър Курумбашев, Корнелия Нинова, и Михаил Миков;
- министърът на регоионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса от народните представители Валентина Богданова, и Румен Петков и Захари Георгиев.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мая Манолова, се отлага отговор на неин въпрос към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент - участие в годишната работна среща на председателите на административните съдилища, в град Варна, министърът на правосъдието Маргарита Попова не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно количеството на издадените нови български лични документи (връчен на 24 септември 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно договори за правна помощ между Република България и останалите страни-членки на ЕС (връчен на 24 септември 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно изпълнението на чл. 47 от Закона за народната просвета (връчен на 24 септември 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно позицията на Министерството на здравеопазването по темата:"Стволови клетки" (връчен на 24 септември 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно комплексното разрешително на "Брикел" ЕАД (връчен на 24 септември 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, относно дейността на "БДЖ-Булвагон" АД - гр. Дряново (връчен на 24 септември 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД (връчен на 24 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно избор на консултант по проекта за повишаване на енергийната ефективност на Мини "Марица Изток" (връчен на 24 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток - 2" (връчен на 24 септември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проблеми с български акредитирани лаборатории (връчен на 24 септември 2010 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно преодоляването на недостига на средства за обезщетения при освобождаване на служители на МВР и специалните служби.Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно проект на Министерството на вътрешните работи и Европейския център за връщане.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно уволнението на директори от Агенция "Митници".Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно изпълнението на Бюджет 2010 г. в община Бобов дол.Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините.Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно създаване на Териториална дирекция на НАП в Монтана.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно мотиви за промени в КСО.Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в ЗИД на Кодекса за социално осигуряване.Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реализация на модул "Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас".Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно уволнения на държавни служители в системата на регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно бъдещето на "Български пощи" ЕАД.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 24 септември 2010 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" и "ІGI POSEIDON", Гърция.
Форма за търсене
Ключова дума