Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/10/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно използането на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР.2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на с. Меричлери и околните населени места.3. Питане от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.II. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства.2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно публикувани технически данни на допустимата апаратура по ОП "Регионално Развитие" на сайта на Министерството на здравеопазването.3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно диспансерите на територията на Благоевградска област.4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, пациенти с редки болести и диализа.5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно задълженията на МБАЛ "Света Петка", гр.Видин.6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София.7. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно реализиране на скринингова програма в областта на онкологичните болести по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".8. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора.9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно доплащане на лечението в болниците.III. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно реакция срещу Постановление 152 и избора на вр.и.д. директор на новосъздадения Театрално-музикален продуценски център от обединението на Варненска опера и Драматичен театър "Стоян Бъчваров", в гр. Варна.IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:1. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка.V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намеренията на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране.На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на питане с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 3 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, Атанас Мерджанов и Павел Шопов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Искра Фидосова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Четин Казак;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на 3 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев (2 въпроса), и Иван Николаев Иванов.
Поради участие в предварително планирани срещи от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проект "Пространствата на духовността - ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради" : Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русенска художествена галерия и Пантеон на възрожденците по Оперативна програма "Регионално развитие" (връчен на 15 октомври 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проект "Дом за възрастни хора с деменция" - с. Могилино, община Две могили (връчен на 15 октомври 2010 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно позицията на правителството по казуса с върнатите български граждани от Франция (връчен на 15 октомври 2010 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно автобуси, необходими за ученическите превози в Република България (връчен на 15 октомври 2010 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно критериите за кандидатстване в лечебните заведения по Оперативна програма "Регионално развитие" (връчен на 15 октомври 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно крепостта Кокалянски "Урвич" (връчен на 15 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ, относно реакцията в пресата и писмени документи до НС, оспорващи резултатите от конкурса за проектиране на Съвременен музеен център в кв. 500, м. Центъра, по плана на гр. София /Българския лувър/ (връчен на 15 октомври 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно сериозни проблеми в работата на Държавен фонд "Земеделие" (връчен на 15 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно позицията на България по клонирането на животни за храна в Европейския съюз (връчен на 15 октомври 2010 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно използането на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на с. Меричлери и околните населени места.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на питане от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно публикувани технически данни на допустимата апаратура по ОП "Регионално Развитие" на сайта на Министерството на здравеопазването.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно диспансерите на територията на Благоевградска област.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно задълженията на МБАЛ "Света Петка", гр.Видин.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, пациенти с редки болести и диализа.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно реализиране на скринингова програма в областта на онкологичните болести по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора.Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно доплащане на лечението в болниците.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 15 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно реакция срещу Постановление 152 и избора на вр.и.д. директор на новосъздадения Театрално-музикален продуценски център от обединението на Варненска опера и Драматичен театър "Стоян Бъчваров", в гр. Варна.
Форма за търсене
Ключова дума