Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/12/2010
Парламентарен контрол - 11 ч.
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН относно предприетите от оперативно-следствените органи действия по разкриване извършителите на оскверняването на мюсюлманските гробища в гр. Левски.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно ромски тормоз над жителите на квартал Калтинец в Горна Оряховица.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно политиката на Министерството на финансите по държавното финансиране на БАН и държавните университети.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно системата за обслужване и проверка на граждани на едно гише на Граничните контролно-пропускателни пунктове.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерки за увеличаване на заетостта.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд".

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно осигуряване на възможности за студентска мобилност в държавните висши училища на Република България.

V. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно потребителските такси на пенсионерите.

3. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно откриване на процедури за продажба на терени и на незавършен хирургичен блок на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - гр.Велико Търново.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно създаването на денонощни кабинети за неотложна помощ, които да подпомагат общопрактикуващите лекари.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно депозиране на поне 40 000 тона твърди битови отпадъци от София, в клетка 1 на новоизграденото депо в град Ловеч.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно договори подписани от г-жа Калина Илиева (въпрос на същата тема е задал н.п. Меглена Плугчиева).

6. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно случая с г-жа Калина Илиева (въпрос на същата тема е задал н.п. Корнелия Нинова).

VIII. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно некоректна таксиметрова дейност.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно освобождаването на младши инспектор инж. Иво Бориславов Кръстев от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 3 питания от народните представители Сергей Станишев, Петър Курумбашев и Пламен Орешарски; Яне Янев, Емил Василев и Георги Терзийски; Сергей Станишев и Михаил Миков;
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос от народния представител Асен Агов;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос от народните представители Георги Божинов и Михаил Миков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, и Цвета Георгиева;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народните представители Антон Кутев и Петър Курумбашев и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Чукарски.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Димитър Чукарски, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на отбраната Аню Ангелов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно обнародването в Държавен вестник на Конвенции на ООН (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно присъствието на лицето Владо Иванов Пенев на официална среща между министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов и делегация на швейцарския консорциум "Крипто-Конгсберг-Груп" (връчен на 3 декември 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно договор за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица "Морски плаж "Кранево-Международен детски лагер" (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно писмо № 92-00-142/31.5.2010г. за извършване на цялостна проверка на дейността на търговско дружество "ВИК" ООД - Сливен с управител Никола Тодоров Терзиев за периода 2006 г. - 2010 г (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно договорите за изграждане на участъци от АМ "Тракия" между гр.Стара Загора и гр. Карнобат (връчен на 3 декември 2010 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ; , относно позицията на правителството пред Комитета на министрите на Съвета на Европа по Препоръка 1946/2010 г. "Военните отпадъци и околната среда", приета от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (връчен на 3 декември 2010 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ, относно обнародването на актуализиран Медико технически стандарт "Зъботехника" (връчен на 3 декември 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно издаване на разрешение за обучение на кандидати за водачи категория "В" на Български автомобилен съюз от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (връчен на 3 декември 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно защитата на националните интереси при проучването и реализацията на проект "Южен поток" за транзит на природен газ през Черно море и територията на България за трети страни (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно процедурите, въведени от Националната електрическа компания за търговия с ток (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" (връчен на 3 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнение на програма по политиката "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" (връчен на 3 декември 2010 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН, относно предприетите от оперативно-следствените органи действия по разкриване извършителите на оскверняването на мюсюлманските гробища в гр. Левски.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно ромски тормоз над жителите на квартал Калтинец в Горна Оряховица.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно системата за обслужване и проверка на граждани на едно гише на Граничните контролно-пропускателни пунктове.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, относно политиката на Министерството на финансите по държавното финансиране на БАН и държавните университети.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно мерки за увеличаване на заетостта.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд".Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, относно реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно осигуряване на възможности за студентска мобилност в държавните висши училища на Република България.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно потребителските такси на пенсионерите.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно създаването на денонощни кабинети за неотложна помощ, които да подпомагат общопрактикуващите лекари.Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно откриване на процедури за продажба на терени и на незавършен хирургичен блок на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - гр.Велико Търново.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 3 декември 2010 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно депозиране на поне 40 000 тона твърди битови отпадъци от София, в клетка 1 на новоизграденото депо в град Ловеч.
Форма за търсене
Ключова дума