Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/12/2010
Парламентарен контрол - 11.00 часа
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно цялостната политика на правителството в областта на науката.

2. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно заповед № КМ-260/01.09.2010 г. на министър-председателя на Република България.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно назначаване на заместник-министри в правителството на г-н Бойко Борисов.

II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно проектиране на съоръжения от ЛОТ 2 на магистрала "Тракия".

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно изплатени средства на служители над допустимите от бюджета от Агенция "Пътна инфраструктура".

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр.Сливен.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно проблеми с поддръжката на пътя между Трекляно и град Земен.

III. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно отдаване на дължима почит на организатора и членовете на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ относно материалната база на БАН.

V. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно промени в Закона за филмовата индустрия, приети чрез Закона за държавния бюджет.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно предприемане на мерки от Министерството на културата за запазване на статута на Несебър, като град в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Емилия Масларова, и Михаил Михайлов, и на питане от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Лютви Местан и Неджми Али, и Георги Божинов и Янаки Стоилов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Милена Христова;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос с писмен отговор от народните представители Яне Янев и Емил Василев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на правосъдието Маргарита Попова, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно жалба от жителите на с.Търнава, община Бяла Слатина за злоуотреба със служебно положение от полицая Марин Хаджиев (връчен на 10 декември 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно констатирани нарушения на законодателството от мобилните оператори (връчен на 10 декември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно работата на Агенция по кадастъра - Варна и неправомерни действия по издаване на разрешително за строителство и одобрен Подробен устройствен план (връчен на 10 декември 2010 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно валидността на дипломи, издадени от Медицински университет - София/Медицински колеж/ и действията на Следдипломна квалификация (връчен на 10 декември 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно премахване на препятствията за решаване на проблема с аварирала сграда в центъра на град Видин, ул."Княз Дондуков" - паметник на културата с "местно" значение (връчен на 10 декември 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на питане от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ, относно нееднаквото третиране на земеделските производители при извършване на проверките и изплащане на субсидиите им (връчен на 10 декември 2010 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ и ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, относно цялостната политика на правителството в областта на науката.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно заповед № КМ-260/01.09.2010 г. на министър-председателя на Република България.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно назначаване на заместник-министри в правителството на г-н Бойко Борисов.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно проектиране на съоръжения от ЛОТ 2 на магистрала "Тракия".Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно изплатени средства на служители над допустимите от бюджета от Агенция "Пътна инфраструктура".Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр.Сливен.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно проблеми с поддръжката на пътя между Трекляно и град Земен.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно отдаване на дължима почит на организатора и членовете на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно материалната база на БАН.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно промени в Закона за филмовата индустрия, приети чрез Закона за държавния бюджет.Устен отговор в заседанието на 10 декември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно предприемане на мерки от Министерството на културата за запазване на статута на Несебър, като град в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Форма за търсене
Ключова дума