Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/01/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа
А. Разисквания по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадровата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно пътуването на правителствена делегация до Бразилия.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници".

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна Запад в началото на юни 2010 г.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по 0перативна програма "Околна среда".

2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно договори, подписани от г-жа Калина Илиева (въпрос на същата тема е задал и народният представител Меглена Плугчиева).

6. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно случая с г-жа Калина Илиева (въпрос на същата тема е задал и народният представител Корнелия Нинова).

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

9. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.

VI. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно некоректна таксиметрова дейност.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград".

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за осигуряване за безопасността на пътниците в маршрутните таксита и на контрола върху тези превози.

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток".

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на правителството по искането за промяна на първоначално заявената цена за изграждането на "АЕЦ - Белене".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно възможностите за конверсия на площадката на АЕЦ-Белене.

5. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане сривове в електроснабдяването.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно потребителските цени на горивата.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки.

VIII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, Община Джебел.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между област Враца и Монтана.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

X. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно дейността на Агенцията по вписванията.

2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека от Република България и възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за осъдителните присъди срещу Република България.

XI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот".

XII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34".

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно санитарната авиация в България.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишена заболеваемост от Хепатит А.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса от народните представители Асен Агов, и Михаил Миков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народните представители Ангел Найденов и Меглена Плугчиева, и на 6 питания от народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски (2 питания), Румен Петков и Димчо Михалевски, Сергей Станишев и Корнелия Нинова, Асен Гагаузов и Емилия Масларова, и Асен Гагаузов и Димчо Михалевски;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Дурхан Мустафа, и Гюнер Сербест и Юнал Тасим, и на 3 питания от народните представители Яне Янев и Емил Василев (2 питания), и Яне Янев;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по здравословни причини на народния представител Калина Крумова, се отлагат отговорите на:
- питане към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов;
- питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания (връчен на 14 януари 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно събаряне на ромски къщи в кв.Филиповци, гр.София и построяването на нови с европейски средства (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно програмата за подобряване жилищните условия на ромите (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация за приходите от винетни стикери за движение на ППС по републиканската пътна мрежа на Република България (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ, относно забавяне на междинно и окончателно плащане по проект "Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност" на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ "Ален Мак" село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен подкрепен от ОП "Регионално развитие" с Договор № BG 161РО001/4.1-01/2007/039 (връчен на 14 януари 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно контрола върху решенията, свързани с европейската сигурност и отбрана (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно политическата ситуация и изборните резултати в Кот Д Ивоар (връчен на 17 декември 2010 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно състоянието и перспективите на Единната информационна система за противодействие на престъпността (връчен на 14 януари 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно реда, процедурите и времето, в което чуждестранни граждани, докторанти в Република България ще могат да защитят свойте десертации (връчен на 14 януари 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно съдебно-медицинска експертиза на плода на 17-годишната родилка Боряна Георгиева от гр.Лясковец, извършена в УМБАЛ "Александровска" - София (връчен на 14 януари 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на околната среда и водите по предложените мерки от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа в Резолюция 1775/2010 и Препоръка 1946/2010 г. "Военните отпадъци и околната среда" за утилизация на военните отпадъци (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ, относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман" (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно завършване на започнат участък от канализацията на гр.Роман (връчен на 14 януари 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ; АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно извършени корекции на коритото на река Места (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно източване на средствата от мярка "Техническа помощ" по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно планиране на работата в Държавен фонд "Земеделие" (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно обработка на заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно усвояване на бюджета по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно обработка на проекти по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно акредитация на Държавен фонд "Земеделие" (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно липса на одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно ефективност в работата на отдел "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони" в Държавен фонд "Земеделие" (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно кое е оторизираното лице за разплащане на проекти по Програма за развитие на селските райони (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно изпълнение на Заповед № РД 11 - 777/26 октомври 2010 г на Генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (връчен на 14 януари 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на НЕК (връчен на 14 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно извеждане от експлоатация на ТЕЦ "Брикел" (връчен на 14 януари 2011 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно промяна в условията и реда за провеждане на изпитите за кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС (връчен на 14 януари 2011 г.).===
Форма за търсене
Ключова дума