Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/01/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа
I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно атестиране на служителите в държавната администрация.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно приложението на държавните таксови марки.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно резултатите от проверката на НАП за имотното състояние на вицепремиера Цветан Цветанов.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад през 2010 г.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговаря след 11.00 часа.

II. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно дейността на Агенцията по вписванията.

2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека от Република България и възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за осъдителните присъди срещу Република България.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по 0перативна програма "Околна среда".

2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград".

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози.

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток".

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на правителството по искането за промяна на първоначално заявената цена за изграждането на АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно възможностите за конверсия на площадката на АЕЦ "Белене".

5. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане на сривове в електроснабдяването.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно потребителските цени на горивата.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки.

10. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система.

VI. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта.

VII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно събаряне на незаконни постройки на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура.

6. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа.

7. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин".

9. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура".

10. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".

11. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма".

12. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови.

13. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори.

VIII. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализацията на намерение за преструктуриране и предислоциране на военни части, съгласно Бялата книга за отбраната.

IX. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии.

X. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот".

XI. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно санитарната авиация в България.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишена заболеваемост от Хепатит А.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно неиздължени суми на аптеките от НЗОК.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.

XII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно договори, подписани от г-жа Калина Илиева.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки.

10. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието.

11. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.

12. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви.

13. Въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони.

14. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица.

15. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 4 питания от народните представители Яне Янев, Сергей Станишев и Асен Гагаузов, и Сергей Станишев и Димчо Михалевски (2 питания).
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Петър Курумбашев, и Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 2 питания от народните представители Сергей Станишев и Антон Кутев, и Антон Кутев към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 2 въпроса от народния представител Меглена Плугчиева към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Георги Анастасов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно политиката на правителството за ограничаване на корупцията в Министерството на вътрешните работи (връчен на 21 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно наличните количества зърно в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и други съхранители (връчен на 21 януари 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно износа на зърно от страната за 2010г (връчен на 21 януари 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни и обстоятелства при изпълнението на дейностите по изграждане на Автомагистрала "Люлин" (връчен на 21 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за постъпленията от винетни такси за движение по републиканската пътна мрежа и тяхното използване от Агенция "Пътна инфраструктура" (връчен на 21 януари 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно упражнено физическо насилие от преподавател в СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица, обл. София (връчен на 21 януари 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно сигнал до министъра на здравеопазването от група лекари към Националната специализирана болница за лечение на хематологични заболявания (връчен на 21 януари 2011 г.).===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно приложението на държавните таксови марки.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно резултатите от проверката на НАП за имотното състояние на вицепремиера Цветан Цветанов.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад през 2010 г.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно събаряне на незаконни постройки на територията на страната.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, относно основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно дейността на Агенцията по вписванията.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека от Република България и възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за осъдителните присъди срещу Република България.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ, относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по 0перативна програма "Околна среда".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане на сривове в електроснабдяването.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно възможностите за конверсия на площадката на АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на правителството по искането за промяна на първоначално заявената цена за изграждането на АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно потребителските цени на горивата.Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система.Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 21 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта.
Форма за търсене
Ключова дума