Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/05/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща.

II. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ).

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно назначаването на министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно механизмите на функциониране на фонда за "Асистирана репродукция".

5. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно осигуряване на кадри в здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове.

8. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно регламентиране на кръводаряване при спешни случаи.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно липса на лекарства за онкоболни.

10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно състоянието на здравеопазването във Видинска област.

III. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадрови промени в Министерство на културата.

IV. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно увеличаващите се кражби на багажи на Летище София.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем.

V. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно пречиствателни станции по ИСПА.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно събаряне на незаконни постройки.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета" за 4-ти клас.

VIII. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България.

2. Питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно предложение за цялостна реорганизация на Министерството на външните работи.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- питане от народния представител Георги Пирински към министъра на външните работи Николай Младенов;
- въпрос от народния представител Георги Пирински към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков;
- въпрос от народния представител Димитър Чукарски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев;
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков;
- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради служебни ангажименти с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно стратегия на Министерския съвет за управление на държавните имоти (връчен на 13 май 2011 г.).Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно изпълнението на конституционните и законови изисквания за престой в България през последните пет години на възможни кандидати за президент (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно искане на Областното управление "Пожарна безопасност и спасяване" - Пловдивска област за заплащане на осигуряване на пожарната безопасност на Бачковския манастир (връчен на 13 май 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ, относно изпълнение на Решение №217 от 06.04.2011г. на Министерски съвет на Република България (връчен на 13 май 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно изградени и рехабилитирани пътища в Република България в периода 2000 - 2010 г. (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно предприетите мерки по почистване на републиканските пътища и прилежащите им територии от различни видове отпадъци на територията на Пернишка област (връчен на 13 май 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно Забавяне на плащания по програма "Аз мога" към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно неизплащането на заплати в размер на стотици хиляди левове на повече от 100 свои работници от страна на фирма "Сокола" АД в гр. Пещера (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно Възможностите за настаняване на психически болен в дома в с. Пастра, община Рила (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно идентифицирана нужда от предоставяне на по-широк кръг от лица на услугата "Личен асистент" в гр.Перник (връчен на 13 май 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ, относно осъдените лица с наказание "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна" (връчен на 13 май 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно системни отсъствия от работа на началника на РИО - София област (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно случай на политическа пропаганда в столично училище (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно административни проблеми на Европейски Политехнически Университет (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно осигуряване на гориво за отопление за учебната 2010/2011 г. и останали количества за следващия отоплителен сезон (връчен на 13 май 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно средства за капиталови разходи от бюджета на Мнистерството на здравеопазването (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на здравеопазването във Видинска област (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно проведени тръжни процедури за 2010 г. по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно снабдяването с медикаменти по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването (връчен на 13 май 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно изпратено мотивирано становище от Европейската комисия до България заради неизпълнение на изискванията на Директива 2009/41/ЕО, касаеща дейностите, свързани с генетично модифицирани организми (връчен на 13 май 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проблеми с проекти на община Свиленград, Хасковска област, по Програмата за развитие на селските райони (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно случаи на грубо погазване правата на бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно подпомагане по схема НДЖЗ (връчен на 13 май 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на питане от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно договори за външни услуги на ЕРП (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно поети финансови ангажименти по проекта "АЕЦ Белене" (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно създаване на проектната компания АЕЦ "Белене" (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно оценка на проекта "АЕЦ Белене" (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (връчен на 13 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно реконструкцията доизграждането на улица "Владайско въстание" гр.Перник (връчен на 13 май 2011 г.).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация за Национална спортна зала (връчен на 13 май 2011 г.).Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно финансовото изпълнение на Оперативна Програма "Транспорт 2007-2013" и Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" в контекста на правилото N 3/N 2 (връчен на 13 май 2011 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ).Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно назначаването на министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно механизмите на функциониране на фонда за "Асистирана репродукция".Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно липса на лекарства за онкоболни.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на здравеопазването във Видинска област.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно кадрови промени в Министерство на културата.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно увеличаващите се кражби на багажи на Летище София.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем.
Форма за търсене
Ключова дума