Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/05/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно уведомителни писма за санкции за мери и пасища.

2. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно продължаващо поголовно изсичане на горите у нас.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село.

4. Въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН относно ангажираността на Министерството на земеделието и храните за разрешаване на проблема с водоснабдяването на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно цената на хляба след въвеждането на БДС "България".

6. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители.

7. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно дейността на Селскостопанската академия.

8. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните относно проблемите в сектор "Плодове и зеленчуци".

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно дейността на Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и храните по Мярка 313.

10. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно уреждане статута на стопанските дворове.

11. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно преструктуриране на фермите в първа категория.

12. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно закриване на клона на "Напоителни системи" ЕАД, гр. Видин.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно плащанията на НЕК по проекта АЕЦ "Белене" без решение за неговата реализация.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно степента на изпълнение на ангажименти, поети от България като страна - членка на Европейския съюз.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно цената на природния газ по време на управлението на ГЕРБ.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на новите изисквания към безопасността на ядрените централи в Европейския съюз.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно стратегия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитие на находищата от минерална вода на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разходите на "Лукойл-България" за производство на течни горива.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позицията на страната за заседанието на Европейския съвет на 24-25 март 2011 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България.

3. Питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно предложение за цялостна реорганизация на Министерството на външните работи.

4. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия.

5. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преразглеждане на споразумението между България и САЩ за ползването на военни съоръжения на българска територия от армията на САЩ.

IV. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно забавяне на изплащането на ваучери по схеми "Аз мога" и "Развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно динамиката на социалните услуги в обл. Перник.

3. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно трудови правоотношения на работници от "ПРОМЕТ СТИИЛ" АД.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно използване на деца от детски градини в предизборна кампания.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета" за 4-ти клас.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно осигуряване на кадри в здравеопазването.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 2 въпроса от народните представители Петър Курумбашев, и Георги Божинов и на 2 питания от народните представители Иван Костов и Иван Николаев Иванов, и Яне Янев и Емил Василев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Любомир Владимиров и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на 2 въпроса от народните представители Румен Петков, и Валентина Богданова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на 2 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, и Мая Манолова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Димитър Горов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- питане от народния представител Яне Янев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 2 въпроса от народните представители Лютви Местан и Неджми Али към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно извършен акт на вандализъм над автомобил с Разградска регистрация в гр. Сандански (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно задължението на ръководството на Министерството на вътрешните работи да публикува утвърдения бюджет на министерството за 2011г. на своята интернет страница (връчен на 20 май 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно задължението да се публикува на интернет страницата утвърдения бюджет на министерствата за 2011 г (връчен на 27 май 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ, относно дългогодишни некоректни действия на общинската администрация по отношение на жилищна сграда построена през 1994 - 1995 г. и не издаване на документи за ползването и (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА, относно състоянието на път ІІІ-843 "Велинград - Сърница - Крушата - /Батак - Доспат/ и намеренията на компетентните институции за подобряване на техническото му състояние (връчен на 20 май 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно работата на Смесената комисия по нерешените въпроси между Република България и Република Турция по имуществените и социалните теми (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно статута и правата на българските граждани, живеещи в Кралство Холандия (връчен на 20 май 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно чл. 368 от Закона за съдебната власт (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно изплащане на трудови възнаграждения на работещите в обект 542 - с. Върбовка, община Павликени, област В. Търново (връчен на 20 май 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно регламентиране на кръводаряване при спешни случаи (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно несъответствия между медицински стандарт "Ортопедия и травматология" и изискванията на НЗОК по клинична пътека № 215 (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно състоянието на детско отделение в МБАЛ "Рахила Ангелова" гр. Перник (връчен на 20 май 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, относно базова станция на ГЛОБУЛ, поставена върху къща в средата на с. Синитево (връчен на 20 май 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно местните инициативни групи по ос 4 "Лидер" на Програмата за развитие на селските райони (връчен на 20 май 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно позицията на страната за заседанието на Европейския съвет на 24-25 март 2011 г.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно предложение за цялостна реорганизация на Министерството на външните работи.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ).Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно назначаването на министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно механизмите на функциониране на фонда за "Асистирана репродукция".Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно липса на лекарства за онкоболни.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на здравеопазването във Видинска област.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно кадрови промени в Министерство на културата.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно продължаващо поголовно изсичане на горите у нас.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно уведомителни писма за санкции за мери и пасища.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН, относно ангажираността на Министерството на земеделието и храните за разрешаване на проблема с водоснабдяването на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно цената на хляба след въвеждането на БДС "България".Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно дейността на Селскостопанската академия.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно политиката на Министерство на земеделието и храните относно проблемите в сектор "Плодове и зеленчуци".Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно дейността на Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и храните по Мярка 313.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно уреждане статута на стопанските дворове.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно преструктуриране на фермите в първа категория.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно закриване на клона на "Напоителни системи" ЕАД, гр. Видин.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно увеличаващите се кражби на багажи на Летище София.Устен отговор в заседанието на 13 май 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно плащанията на НЕК по проекта АЕЦ "Белене" без решение за неговата реализация.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно степента на изпълнение на ангажименти, поети от България като страна - членка на Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно цената на природния газ по време на управлението на ГЕРБ.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно стратегия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитие на находищата от минерална вода на територията на Република България.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разходите на "Лукойл-България" за производство на течни горива.Устен отговор в заседанието на 20 май 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на новите изисквания към безопасността на ядрените централи в Европейския съюз.
Форма за търсене
Ключова дума