Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/05/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговарят след 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно противодействие на заплаха за сигурността на страната.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно заповед на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов Р 102 от 26.04.2011г. за създаване на проект за Национална стратегия на филмовата индустрия.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изявление на министър-председателя на Република България, направено на 14.05.2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно организиране на постоянно полицейско присъствие в с. Джурово, общ. Правец, Софийска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на МВР, осигуряващи превенция срещу случаите на полицейско насилие.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно инцидент със служител на Регионална дирекция "Гранична полиция" - гр. Бургас.

4. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно издаване на документ за самоличност.

III. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно Националната програма за реформи.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно протичането на преговорите относно АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно финансовото състояние на Национален компенсационен жилищен фонд.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно намеренията България да се превърне в основен износител на храни.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно развитието на административната реформа в България.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ относно ремонт на опожарения театрален салон на Общински театър "Боян Дановски".

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно извършване на проверка от НАП на имотното състояние на г-н Андрей Иванов, председател на Столичния общински съвет.

8. Въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане №1 на МС/09.05.2011г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК, и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД-София.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг.

IV. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета", за 4-ти клас.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно състоянието на делегираните бюджети на училищата за 2011 г.

VI. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно осигуряване на кадри в здравеопазването.

2. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мястото на фелдшерите в спешната медицинска помощ.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнение на дейностите по проект BG051P0001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно средства за кохлеарни импланти.

VII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството.

3. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

4. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г.

5. Въпрос от н.п. СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно състоянието на напоителни системи "ЕАД - клон Бургас".

IX. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно въздушни кабелни и съобщителни мрежи.

X. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предоставянето на информация на дипломати относно договори между Р България и страни, различни от представяната от даденото дипломатическо лице страна.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно становището на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за приватизацията на Булгартабак Холдинг.

XI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно пречиствателни станции по ИСПА.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно събаряне на незаконни постройки.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно гаранции по изпълнение на подписаното Споразумение между община Перник и фирмата изпълнител по изграждането на автомагистрала "Люлин".

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ относно обезщетяването на собственици на земи и възстановяване на разрушената инфраструктура при строителството на автомагистрала "Люлин".

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народните представители Румен Овчаров и Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Желев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, и Анна Янева и Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на здравеопазването Стефан Константинов;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков;
- въпрос от народния представител Димитър Горов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Николай Младенов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Форма за търсене
Ключова дума