Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/09/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

1. Разисквания по питането на народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно прехвърлени 1,4 млрд. лв. от НЗОК към фискалия резерв.

2. Отговори на въпроси и питания

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на правителството за борба с корупцията и организираната престъпност в контекста на изводите, направени в мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сключване на трудов договор с Председателя на Селскостопанската академия.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на вътрешните работи за борба с едрата организирана престъпност.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната кадрова политика на Министерството на вътрешните работи.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно нанесен побой от служители на Министерството на вътрешните работи на Радослав Божинов на 14 април 2011 г.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно дарение на 236 автомобила "Опел Астра" на Министерството на вътрешните работи.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно политиката на правителството по отношение на дарения, получавани от Министерството на вътрешните работи.

III. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на правителството по отношение на гражданите с многогодишни спестовни влогове.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно инцидента с турска цистерна край Дебелец и допускане на превозното средство на българска територия, без съответните разрешителни от страна на митническите ни служители.

3. Питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно инцидент с опасно облъчени работници на фирма "Гитава" ООД.

IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар.

V. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изграждането на национален футболен стадион в София.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно утилизацията на излишни боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция".

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин.

VIII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Европейска програма по енергийна ефективност за обновяване на жилищни сгради.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Нона Кароджова - на 2 въпроса от народните представители Георги Божинов, и Кирчо Димитров;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Ангел Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатон, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
.
.
Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на МОМН по българо-германски проект за двустранно научно-техническо сътрудничество сключен между Института по органична химия с център по фитохимия при БАН и Институт по технически биокатализ към Техническия университет в гр. Хамбург (връчен на 9 септември 2011 г.).Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно отдаването на концесия на бившето военно летище в Балчик и необходимостта държавата да инвестира в него 30 млн. лв (връчен на 9 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА, относно Ремонт приемно здание на ЖП гара - гр.Търговище (връчен на 9 септември 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно сключване на трудов договор с Председателя на Селскостопанската академия.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на Министерството на вътрешните работи за борба с едрата организирана престъпност.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно цялостната кадрова политика на Министерството на вътрешните работи.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно нанесен побой от служители на Министерството на вътрешните работи на Радослав Божинов на 14 април 2011 г.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно дарение на 236 автомобила "Опел Астра" на Министерството на вътрешните работи.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно политиката на правителството по отношение на дарения, получавани от Министерството на вътрешните работи.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно инцидента с турска цистерна край Дебелец и допускане на превозното средство на българска територия, без съответните разрешителни от страна на митническите ни служители.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно политиката на правителството по отношение на гражданите с многогодишни спестовни влогове.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно инцидент с опасно облъчени работници на фирма "Гитава" ООД.Устен отговор в заседанието на 9 септември 2011 г. на питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг.
Форма за търсене
Ключова дума