Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/09/2011
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно влошаващата се конкурентоспособност на България.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно алтернативни газови връзки.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон.

II. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изграждането на национален футболен стадион в София.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно освобождаването на директора на СОУ "Георги Каравелов" гр. Шивачево, обл. Сливен, и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Европейска програма по енергийна ефективност за обновяване на жилищни сгради.

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно законодателни инициативи за забрана застрояването на междублоковите пространства.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно отбивка на новия лот на магистрала "Тракия" Стара Загора - Карнобат.

5. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА и АРИФ САМИ АГУШ относно програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие".

6. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно програми за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно контрол върху изплащане на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности.

VII. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отказ за издаване на виза на близките на български гражданин от сирийски произход.

VIII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция".

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението (неизпълнението) на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо.

X. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон.

XI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно убийства на делфини.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно наличието на конфликт на интереси при назначаването на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 питания от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Касим Дал и Корман Исмаилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Корнелия Нинова, и Мая Манолова и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Асен Гагаузов, Петър Димитров, и Касим Дал и Корман Исмаилов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Кирчо Димитров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- питане от народните представители Мая Манолова и Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Разград (връчен на 16 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Търговище (връчен на 16 септември 2011 г.).Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно Търпимост от органите на "Дирекция за национален строителен контрол" (ДНСК) по отношение на незаконен обект, наименуван "Открит паркинг", находящ се в гр.София, "Левски", бул. "Ботевградско шосе-рамка" (връчен на 16 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ и СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, относно прекратяване на съсобствеността върху имоти между държавата и физически или юридически лица чрез продажба на частта на държавата (връчен на 16 септември 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно придобиване на българско гражданство (връчен на 16 септември 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно нарушенията, извършени от енергоразпределителните дружества по условията на издадените им лицензии за разпределение и снабдяване (връчен на 16 септември 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно изясняване статута на поземлени имоти в мини "Марица изток" ЕАД (връчен на 16 септември 2011 г.).===Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно отбивка на новия лот на магистрала "Тракия" Стара Загора - Карнобат.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА и АРИФ САМИ АГУШ, относно програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие".Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно контрол върху изплащане на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно отказ за издаване на виза на близките на български гражданин от сирийски произход.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно освобождаването на директора на СОУ "Георги Каравелов" гр. Шивачево, обл. Сливен, и назначаване на временно изпълняващ длъжността.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно интернет-сайта на "Фонда за асистирана репродукция".Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка", гр. Видин.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението (неизпълнението) на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно наличието на конфликт на интереси при назначаването на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури.Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно влошаващата се конкурентоспособност на България.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон.Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно алтернативни газови връзки.Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 16 септември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно изграждането на национален футболен стадион в София.
Форма за търсене
Ключова дума