Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/10/2011
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 9 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно отчета на правителството за изминалите две години и приоритетите на правителството за следващите две години.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно актуализация на антикризисен план на правителството.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно политическата отговорност за обществените протести след случая в Катуница.

II. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно заетостта, безработицата и доходите на хората в община Кюстендил и в Кюстендилска област.

III. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно утилизацията на излишни боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за образованието.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно качеството на атмосферния въздух в община Перник.

2. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно критичното състояние на път VRC 1015 Тлачене - Габаре, част от републиканската транспортна схема.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно изпълнението на проекти по Дунавската стратегия на ЕС.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно канализация на с. Жельо Войвода, общ. Сливен, подобект: канализационна мрежа - І-ви етап /северен район/- първи приоритет.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезопасяване на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса от народните представители Михаил Михайлов, и Милена Христова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса от народните представители Захари Георгиев, и Петър Димитров и на въпрос с писмен отговор от народния представител Борислав Стоянов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Любомир Иванов, и Мая Манолова.

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Георги Петърнейчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Стефан Константинов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно позицията на правителството по предложението за засилване на икономическото управление в Еврозоната и отражението му върху България (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно предвидени средства в Бюджет-2011 за комплектоване на библиотечните фондове (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно откриване на пътни гранични контролно-пропускателни пунктове между Република България и Република Македония (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на МВнР за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент № 2731/2002 (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно реализиране на инвестиционно предложение за минно-експлоатационни дейности чрез концесия за добив на строителни материали - варовици, в находище "Мусина" - община Павликени, Великотърновска област (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на питане от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно нерегламентирани опити за монополизиране на дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерство на земеделието и храните за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002 (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на изискване по Закона за енергетиката (връчен на 7 октомври 2011 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ, относно европейски и световни шампиони в олимпийски и неолимпийски спортове (връчен на 7 октомври 2011 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно отчета на правителството за изминалите две години и приоритетите на правителството за следващите две години.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно актуализация на антикризисен план на правителството.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно политическата отговорност за обществените протести след случая в Катуница.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно критичното състояние на път VRC 1015 Тлачене - Габаре, част от републиканската транспортна схема.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно канализация на с. Жельо Войвода, общ. Сливен, подобект: канализационна мрежа - І-ви етап /северен район/- първи приоритет.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно изпълнението на проекти по Дунавската стратегия на ЕС.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно обезопасяване на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно заетостта, безработицата и доходите на хората в община Кюстендил и в Кюстендилска област.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно утилизацията на излишни боеприпаси.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за образованието.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно качеството на атмосферния въздух в община Перник.

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите.

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 7 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми.
Форма за търсене
Ключова дума