Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/10/2011
Парламентарен контрол - 11 часа

I. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно национална стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служители в общинската администрация към община Видин.

II. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно скандално решение на Министерството на образованието, младежта и науката, взето с протокол 32.13,
направено след предложение на комисия, назначена лично от министъра на образованието Сергей Игнатов, с негова заповед РД 09-647/21.05.2010 г.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно национална стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно назначен началник на регионален инспекторат по образованието - Видин.


III. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно закрити общински болници от началото на 2011 г.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в Кюстендил.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. АННА-ВАРНА" и
кандидата за кмет от ПП ГЕРБ - г-н Кирил Йорданов.


IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно преобразуване на Българо-руско съвместно предприятие"Автоелектроника" в акционерно дружество по Търговския закон на Република България.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно кредитирането на малкия и средния бизнес.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на питане от народните представители Меглена Плугчиева и Петър Мутафчиев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Димчо Михалевски (2 въпроса), и Станислав Станилов.
В заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, поради ангажименти с международно участие, произтичащи от официалното посещение на представители на Европейската комисия и на Европейския парламент.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно финансови задължения в община Казанлък (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно изплащане на парични обезщетения от Държавното обществено осигуряване (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ, относно пречиствателна станция за отпадни води гр. Петрич (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно нарушение на Закона за лова и опазването на дивеча от длъжностни лица от Агенция по горите и МЗХ (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно непризнаване на издадените в страната свидетелствата за правоспособност на летците от българската цивилна авиация (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ, относно структурни промени в ЧЕЗ и ЕВН (връчен на 14 октомври 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно тръжна процедура на "Мини Марица Изток" ЕАД с реф. № 28/2010 г. (връчен на 14 октомври 2011 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служители в общинската администрация към община Видин.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно национална стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно скандално решение на Министерството на образованието, младежта и науката, взето с протокол 32.13, направено след предложение на комисия, назначена лично от министъра на образованието Сергей Игнатов, с негова заповед РД 09-647/21.05.2010 г.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно назначен началник на регионален инспекторат по образованието - Видин.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно национална стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно закрити общински болници от началото на 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. АННА-ВАРНА" и кандидата за кмет от ПП ГЕРБ - г-н Кирил Йорданов.

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно преобразуване на Българо-руско съвместно предприятие"Автоелектроника" в акционерно дружество по Търговския закон на Република България.

Устен отговор в заседанието на 14 октомври 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно кредитирането на малкия и средния бизнес.
Форма за търсене
Ключова дума