Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/01/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря след 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на правителството за противодействие и борба с корупцията, в контекста на последните данни за индекс на корупцията в България.

2. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позицията на България във връзка с проект на акт на 26 страни-членки от Европейския съюз, и приемането на фискални правила.

3. Питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно държавните резерви и военновременните запаси.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно действията на данъчната администрация за установяване на съответствия между доходи и налично имущество на Красимир Петров Гергов като физическо лице, и собствеността и съсобствеността му във фирми.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно финансирането и бъдещето на Опитните станции - държавни предприятия към Селскостопанска академия.

2. Въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН и ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА относно неизпълнение на задължение във връзка със сключени споразумения по чл. 37в, ал 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
за разпределение на земеделски земи между ползватели в общ. Червен бряг, обл. Плевен.

3. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно размера на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които ще бъдат усвоени до края на 2011 г.

IV. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия.

V. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.

2. Питане от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно продажбата на дружество Е.ОН на чешка фирма.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране на сдруженията на потребителите.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно търговското дружество "Ел Би Булгарикум", гр. Видин.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно загубите на туристическия бранш от последиците с липсата на ток и вода в курортните комплекси.

9. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно бедствената ситуация, породена от липсата на електроенергия през последните дни.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза.

3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им.

5. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

VII. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт.

2. Въпрос от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

VIII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно системата за избор на екип в болниците.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 3 въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Антон Кутев, и Любомир Владимиров;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 3 въпроса от народните представители Георги Пирински, Меглена Плугчиева и Пламен Орешарски, и Пламен Орешарски и Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Димитър Горов и Кирил Добрев, Димчо Михалевски, и Анна Янева;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос от народните представители Евгений Желев и Спас Панчев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно забавена проверка на сигнал за нарушения във Фонд "Научни изследвания" (връчен на 13 януари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно рекламни кампании на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно нарушения на законодателството на мобилните оператори при изграждане и ползване на базовите станции (връчен на 13 януари 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно тежки проблеми в Центъра за обществена подкрепа в гр. Чирпан (връчен на 13 януари 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно спазването на задължителните предписания за отчитане на дежурствата на служителите от НСО (връчен на 13 януари 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА, относно преместване на Агенция по вписвания, гр. Стара Загора в предоставен сграден фонд (връчен на 13 януари 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно конфликта в клиниката по хирургия в УМБАЛ "Александровска" (връчен на 13 януари 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно заличени стенописи в църквата "Свето Успение Богородично", ж.к. Бъкстон, гр.София (връчен на 13 януари 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно поредното обгазяване на гр. Гълъбово със серен диоксид (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно рекламни кампании на Министерството на околната среда и водите (връчен на 13 януари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно статута на професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" гр. Луковит (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно отдаване на черен път в природен парк "Русенски Лом" на частни лица (връчен на 13 януари 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разрешителните за превоз на стоки с ТИР карнети за Русия (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно мотивите за уволнение на изп. директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 13 януари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно съмнения за корупция и конфликт на интереси в обществените поръчки (връчен на 13 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно продажба на остатъчния държавен дял от собствеността на електроразпределителните дружества (връчен на 13 януари 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно цялостната политика на правителството за противодействие и борба с корупцията, в контекста на последните данни за индекс на корупцията в България.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно позицията на България във връзка с проект на акт на 26 страни-членки от Европейския съюз, и приемането на фискални правила.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно държавните резерви и военновременните запаси.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно действията на данъчната администрация за установяване на съответствия между доходи и налично имущество на Красимир Петров Гергов като физическо лице, и собствеността и съсобствеността му във фирми.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно финансовия ефект от прехвърляне на заплащането на осигурителните вноски изцяло върху държавните служители.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно финансирането и бъдещето на Опитните станции - държавни предприятия към Селскостопанска академия.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН и ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА, относно неизпълнение на задължение във връзка със сключени споразумения по чл. 37в, ал 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
за разпределение на земеделски земи между ползватели в общ. Червен бряг, обл. Плевен.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно размера на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които ще бъдат усвоени до края на 2011 г.

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на питане от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно продажбата на дружество Е.ОН на чешка фирма.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно финансиране на сдруженията на потребителите.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно търговското дружество "Ел Би Булгарикум", гр. Видин.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно загубите на туристическия бранш от последиците с липсата на ток и вода в курортните комплекси.

Устен отговор в заседанието на 13 януари 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно бедствената ситуация, породена от липсата на електроенергия през последните дни.
Форма за търсене
Ключова дума