Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/01/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията на "Пътна полиция" за организацията на движението по Автомагистрала "Хемус", по време на снеговалежа от 6 до 8 януари 2012 г.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно събрани от органите на Министерството на вътрешните работи доказателства при експулсирането на Константин Циганов в Русия.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно саморазправа с медицински работници от страна на лица с ромски произход в с. Малко Враново, обл. Русе.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно създаването на временен кризисен щаб за преодоляване на критични ситуации при извънредни метеорологични условия.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно подготвяни ромски бунтове в Кюстендил и Дупница.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно предотвратяването на извършване на престъпления от пребиваващи в Интеграционния център за бежанци, в гр. София.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно недобюджетирането за "Избори 2011".

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно финансиране на проведените през 2011 г. местни и президентски избори.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изразходваните средства за провеждането на "Избори 2011".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно преразхода за "Избори 2011 ".

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно осъществяване на дистанционна връзка на всички фискални устройства с НАП.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно изпълнението на Решение на МС № 964 от 30.12.2011 г.

III. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

2. Въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ относно неправомерно събиране на такси от Агенция по вписванията за извършване на вписвания в Търговския регистър по електронен път.

IV. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно оборудването със защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии на подвижния железопътен състав от системата на БДЖ ЕАД.

V. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно системата за избор на екип в болниците.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.

VI. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрола на Министерството на културата при изграждане на паметници и мемориални комплекси в България.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно преструктуриране на работата по изследване и опазване археологическото наследство на България.

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно нормално снабдяване с горива на населението от Видинска област.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно осигуряване на снабдяването с горива за населението на общини, в които малките бензиностанции са принудени да се закрият.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно потребителските цени на горивата през 2011 г.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно сключени през 2011 г. договори за текущ ремонт, поддръжка и снегопочистване на 20 000 км. пътна мрежа.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изпълнение на критериите след избор на фирми за зимно поддържане.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на ефективни и ефикасни договори за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.

4. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно причините за бедственото положение на Автомагистрала "Хемус", в участъка между км 0+000 до км 70+294.

5. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно аварията на основен водопровод в гр. София.

6. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно цената на питейната вода в обл. Добрич.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

X. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно разполагането на безпилотни самолети на САЩ до съоръжения и обекти в България.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Георги Андонов, и Павел Шопов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса от народните представители Павел Шопов, и Румен Овчаров;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Тунчер Кърджалиев.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлага отговор на питане от народния представител Яне Янев към министъра на правосъдието Диана Ковачева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа (връчен на 20 януари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно очакван финансов пакет за българското земеделие за периода 2014-2020 (връчен на 20 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно развитие на сектор "Животновъдство" за периода 2014-2020 г (връчен на 20 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно зелените мерки в новия програмен период (връчен на 20 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно таван за субсидиите на декар за следващия програмен период (връчен на 20 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно приемането за референтна 2011 г. (връчен на 20 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно промените в ОСП на ЕС (връчен на 20 януари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно договори за присъединяване и предварителни договори за присъединяване на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници (връчен на 20 януари 2012 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно действията на "Пътна полиция" за организацията на движението по Автомагистрала "Хемус", по време на снеговалежа от 6 до 8 януари 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно саморазправа с медицински работници от страна на лица с ромски произход в с. Малко Враново, обл. Русе.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно събрани от органите на Министерството на вътрешните работи доказателства при експулсирането на Константин Циганов в Русия.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно създаването на временен кризисен щаб за преодоляване на критични ситуации при извънредни метеорологични условия.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно подготвяни ромски бунтове в Кюстендил и Дупница.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно предотвратяването на извършване на престъпления от пребиваващи в Интеграционния център за бежанци, в гр. София.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изразходваните средства за провеждането на "Избори 2011".

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно финансиране на проведените през 2011 г. местни и президентски избори.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно недобюджетирането за "Избори 2011".

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно осъществяване на дистанционна връзка на всички фискални устройства с НАП.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно преразхода за "Избори 2011 ".

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно изпълнението на Решение на МС № 964 от 30.12.2011 г.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно сключени през 2011 г. договори за текущ ремонт, поддръжка и снегопочистване на 20 000 км. пътна мрежа.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно изпълнение на критериите след избор на фирми за зимно поддържане.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на ефективни и ефикасни договори за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно причините за бедственото положение на Автомагистрала "Хемус", в участъка между км 0+000 до км 70+294.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. АРИФ САМИ АГУШ, относно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно неправомерно събиране на такси от Агенция по вписванията за извършване на вписвания в Търговския регистър по електронен път.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно системата за избор на екип в болниците.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно контрола на Министерството на културата при изграждане на паметници и мемориални комплекси в България.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно преструктуриране на работата по изследване и опазване археологическото наследство на България.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно оборудването със защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии на подвижния железопътен състав от системата на БДЖ ЕАД.

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно осигуряване на снабдяването с горива за населението на общини, в които малките бензиностанции са принудени да се закрият.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно нормално снабдяване с горива на населението от Видинска област.

Устен отговор в заседанието на 20 януари 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно потребителските цени на горивата през 2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума