Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/01/2012
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно посещение на министър-председателя в Германия, януари 2012 г.

II. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на второ платно от пътя, свързващ магистрала "Тракия" от 119-ти километър до входа на гр. Пловдив.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".

Разисквания по питане на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин – Калафат.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно разполагането на безпилотни самолети на САЩ до съоръжения и обекти в България.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно фуражи, съдържащи ГМО.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изборът на обслужваща банка за събиране на такса дезинфекция на моторни превозни средства на Граничен пункт "Капитан Андреево".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно определяне на брокери за продажба на дървесина.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно акциза на ползваните горива от земеделските производители.

VIII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

3. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров, Плавен Орешарски и Димитър Горов, на 3 питания от народните представители Георги Пирински, Корнелия Нинова, Пламен Орешарски и Димчо Михалевски, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните предсдтавители Иван Костов, Кирчо Димитров, и Димитър Чукарски, и на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Иван Николаев Иванов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 3 въпроса от народните представители Любен Татарски, Мая Манолова, и Мая Манолова и Евгений Желев;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев - на въпрос от народния представител Михаил Миков.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлага отговор на питане от народния представител Румен Петков към министъра на външните работи Николай Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на правосъдието Диана Ковачева.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участваминистърът на околната среда и водите Нона Караджова.


Разисквания по питане на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен)мост на р. Дунов при Видин-Калафат. Прието е решение.


Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно преговори за сключване на нови външни заеми (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно инфлацията за 2011 г (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно "Информационно обслужване" АД (връчен на 27 януари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за единичните цени по отделните видове работи, включени в договорите за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа, сключени през 2010 и 2011 г. (в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовото изпълнение на проектите на републиканската пътна мрежа, финансирани, чрез държавни инвестиционни заеми от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/ (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно създалата се бедствена ситуация след снеговалежите от 7.01.2012 г. в общините Етрополе и Тетевен (връчен на 27 януари 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно организация на работа във Военно-медицинска академия - спешна хирургия (връчен на 27 януари 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ и ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ, относно сексуални престъпления и посегателства срещу непълнолетни в България (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно уточняващи въпроси свързани с писмо №154-06-413от 19 май 2011 (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно информация за помилванията от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието (връчен на 27 януари 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно намаляване на цените и обемите на клиничните пътеки за химиотерапия (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно забавяне на лечението в чужбина на хронично и тежко болно лице с прогресивен ход на заболяване (връчен на 27 януари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно неправомерни действия на горската стража в с. Джигурово, община Сандански (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно поддържането и почистването на земя, определена за пасищни площи, в землището на с. Мусина, общ. Павликени (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно добивите на зърно през 2012 г (връчен на 27 януари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно причините за забавянето от страна на правителството на възобновяване на проучванията за добив на природен газ от Добруджанското въглищно находище (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно неизплатени възнаграждения на бивши служители в мина "Чипровец" ЕАД - в несъстоятелност (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно реда и начина за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (връчен на 27 януари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно процедурата за удължаване на експлоатационния срок на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 27 януари 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно възможности за финансиране изграждането на сграда за развитие на спорт (връчен на 27 януари 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 27 януари 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно посещение на министър-председателя в Германия, януари 2012 г.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 27 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област.

Устен отговор в заседанието на 27 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно строителството на второ платно от пътя, свързващ магистрала "Тракия" от 119-ти километър до входа на гр. Пловдив.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 27 януари 2012 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно разполагането на безпилотни самолети на САЩ до съоръжения и обекти в България.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 27 януари 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".
Форма за търсене
Ключова дума