Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/11/2002
I. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно опазване на културното наследство на Република България.

II. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно участието и възнагражденията, които получават министри, заместник-министри, представители на политическия кабинет и държавни служители в Надзорни съвети, Управителни съвети и Съвети на директори във фирми и финансови институции.

III. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно промяна в позицията на България за 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй.
2. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно преговорите на българското правителство с Европейската комисия за съдбата на АЕЦ - Козлодуй.

IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно начина на образуване на цената по чл. 1, т. 1 от Постановление на Министерски съвет № 141 от 5.07.2002 г. за битовите потребители на топлинна енергия.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно начина на отчитане и заплащане на консумираната топлоенергия от битовите потребители за зимния сезон.
3. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно присъединяването на България към европейската
електроенергийна система.

V. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно спешен ремонт на отоплителната инсталация в Дом за стари хора - Пазарджик.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно бюджетните субсидии за "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно енергийните помощи за 2002/2003 год.
4. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно осигуряване на енергийни помощи за твърдо гориво.

VI. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно разполагането на военна техника и оборудване на летище Габровница, област Монтана.

VII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно задълженията на земеделските производители към държавата, най-големите длъжници и принципи и правила на Държавната агенция "Държавни вземания" при събиране на вземанията.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев;
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков.
Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради платен годишен отпуск.

Форма за търсене
Ключова дума