Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/06/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно създаденото гражданско недоволство в гр. Балчик срещу ръководството на СУ "Св.Климент Охридски" относно стопанисването на Двореца и Ботаническата градина.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно напояването на земеделски земи в Кюстендилска област.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно цените на водата за поливане от "Напоителни системи" ЕАД.

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно концесията на летище "Балчик".

3. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно концесията на летище "София".

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно кризата в БДЖ от недостиг на вагони.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" ЕООД.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно обслужване на пътниците по ж.п. участъка София - Перник.

IV. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon.

4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно спешната медицинска помощ.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

7. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

9. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

10. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно лекарства за пациенти с трансплантации и онкологични заболявания.

11. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно прехвърляне на разпределението на детски помощни технически средства за деца с увреждания от Министерството на труда и социалната политика към Министерството на здравеопазването.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

3. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места.

VI. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА относно Национална стратегия за превенция на престъпността.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, общ. Балчик.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно административни неуредици при издаване на лични документи на граждани, с месторождение в съставни села на някои общини.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса и на питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Мая Манолова и на питане с писмен отговор от народния представител Даниела Дариткова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Лъчезар Тошев, Атанас Мерджанов, и Димитър Дъбов (2 въпроса).
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88 ,ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Мая Манолова , и Валентин Николов към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- 2 въпроса от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос и питане от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно безопасността на работещите в ИПК "Родина" (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно издирването на български граждани (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно агресивно и обидно поведение на лица от ромски произход срещу граждани на столичния квартал "Люлин" (връчен на 1 юни 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно задълженията на държавата, общините и предприятията с държавно или общинско участие (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ и КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно документите и декларациите, във връзка с разпределянето на държавната субсидия за политическите партии (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно осигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на публичните задачи на Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" (връчен на 1 юни 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно предаден за скрап тръбопровод в Силистренска област, в отсечката Айдемир - Алфатар - Алеково (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждане на система за електронно събиране на пътни такси (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно проблеми при приложение на Наредба № 11 /03.07.2001 г., изм. 2007, 2010, 2011 г./ за движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно проблеми с четвъртокласната пътна мрежа между села в община Ихтиман, Софийска област (връчен на 1 юни 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно задържан български морски капитан в Република Панама (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно издирването на български гражданин (връчен на 1 юни 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно кадровата политика на Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил (връчен на 1 юни 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно договаряне между България и Русия на взаимно признаване на придобиването на специалност в системата на здравеопазването (връчен на 1 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно осигуреност на здравните заведения във Видинска област с противозмийски серум (връчен на 1 юни 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно доизграждане на канализационен колектор от началото на с. Студена до язовир Студена (връчен на 1 юни 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно закононарушения при обявяване на обществена поръчка (връчен на 1 юни 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно кредитно споразумение на НЕК с BNP Paribas (връчен на 1 юни 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно финансиране на лагери и състезания на състезателите в плувните спортове (връчен на 1 юни 2012 г.).===

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно разрешение за продажба в България на лекарства като Dapson, Disulon, Avlosulfon.

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно създаденото гражданско недоволство в гр. Балчик срещу ръководството на СУ "Св.Климент Охридски" относно стопанисването на Двореца и Ботаническата градина.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно напояването на земеделски земи в Кюстендилска област.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно цените на водата за поливане от "Напоителни системи" ЕАД.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно концесията на летище "Балчик".

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно концесията на летище "София".

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно кризата в БДЖ от недостиг на вагони.

Устен отговор в заседанието на 1 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" ЕООД.
Форма за търсене
Ключова дума