Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/06/2012
Парламентарен контрол

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно Решение на Конституционния съд за отмяна на текст от Закона за местните данъци и такси, касаещ хотелиерските услуги.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно финансовото осигуряване на децентрализация на централната администрация.

3. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация.

4. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството по отношение на сивия сектор в икономиката.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно финансовото състояние на НДК.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно конкурс за избор на управителен съвет на НДК.

II. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

3. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

4. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно пълна забрана на отказа от парно.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

12. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

13. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.

15. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите.

16. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин.

III. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

4. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно информация за радиоактивни води.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетичното модифицирани микроорганизми.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, община Асеновград.

VI. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

VII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно възстановяване на разрушената инфраструктура при изграждане на пътния възел, гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

8. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".

9. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно използване на строителни материали за "АМ Тракия-Лот-3", доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.

10. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно затворен път в община Созопол.

11. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно опасно свлачище в района на местност "Трифон Зарезан " край Варна.

13. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново.

14. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол от км. 139+00 до км. 146+000".

15. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект от назавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

16. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България и за строителството на нови.

17. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно падналия мост на р. Струма при с. Рибник, общ. Петрич.

18. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на тунел под Петрохан.

19. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разкриване на нов ГКПП със Сърбия.

20. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.

VIII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

3. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места.

4. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно нарастването на безработицата в България.

IX. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно мерките на правителството във връзка с инцидента с българския посланик в гр. Скопие, Република Македония на 4 май 2012 г.

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно издаване на визи в Украйна.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Пламен Орешарски и Румен Овчаров;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 4 въпроса от народните представители Валентина Богданова (2 въпроса), Ангел Найденов, и Милена Христова;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основания чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Гюнер Сербест към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Ваньо Шарков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на правосъдието Диана Ковачева.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно разследване на престъпна група в гр.Бяла черква (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно назначения на длъжност "пазач" в ОУПБЗН - Пазарджик (връчен на 8 юни 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно подбора на персонала и кадровата политика в митница "Свиленград" (връчен на 8 юни 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно изпълнение на обектите на втория етап на ОП "Регионално развитие" (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно реконструкции на път Каспичан-Съединение (7,5 км) (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно изграждане на скоростен път І-7 "Силистра (или Русе) - Шумен - Ямбол - Лесово" (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно въведените в експлоатация рехабилитирани и новоизградени участъци от републиканската пътна мрежа за 2011 г. (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ и НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА, относно извършване на ремонт на второстепенен път II - 56/ гр. Шипка от републиканската пътна мрежа (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно скоростен четирилентов път Русе - Свиленград. (връчен на 8 юни 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерство но труда и социалната политика за 2011 г (връчен на 8 юни 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно задържан български морски капитан в Панама (връчен на 8 юни 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно доставянето на кръв от отделението по трансфузионна хематология в Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Смолян на Центъра за трансфузионна хематология - гр. Пловдив (връчен на 8 юни 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършения демонтаж на съоръжения и тръбовопроводи от системата на предприятие "Напоителни системи" (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно националните доплащания и премии за тютюна (връчен на 8 юни 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно обслужване на пътниците по ж.п. участъка София - Перник (връчен на 8 юни 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (връчен на 8 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г (връчен на 8 юни 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2011 г (връчен на 8 юни 2012 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно Решение на Конституционния съд за отмяна на текст от Закона за местните данъци и такси, касаещ хотелиерските услуги.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно финансовото осигуряване на децентрализация на централната администрация.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството по отношение на сивия сектор в икономиката.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно финансовото състояние на НДК.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно конкурс за избор на управителен съвет на НДК.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ, относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД.

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".

Устен отговор в заседанието на 8 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".
Форма за търсене
Ключова дума