Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/06/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно мерките на правителството във връзка с инцидента с българския посланик в гр. Скопие, Република Македония, на 4 май 2012 г.

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно издаване на визи в Украйна.

II. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно нарастването на безработицата в България.

III. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на целите на Министерството на правосъдието за 2011 г.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно условията на труд в затворите.

VI. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно пълна забрана на отказа от парно.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин.

6. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г. от "Топлофикация Русе" ЕАД.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно процедура за преобразуване на ТПГ "Н. Вапцаров", гр. Радомир.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно заплахата от сериозни смущения в системата на образованието.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, област Пловдив.

VIII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

4. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на целите на Министерство на здравеопазването за 2011 г.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно информация за радиоактивни води.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетичното модифицирани микроорганизми.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

X. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, община Асеновград.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на юни 2012 г.

XI. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.

2. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

7. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".

8. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно използване на строителни материали за "АМ Тракия-Лот-3", доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно затворен път в община Созопол.

10. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.

11. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно опасно свлачище в района на местност "Трифон Зарезан " край Варна.

12. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново.

13. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол от км. 139+00 до км. 146+000".

14. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект от назавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

15. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България и за строителството на нови.

16. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно падналия мост на р. Струма при с. Рибник, общ. Петрич.

17. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на тунел под Петрохан.

18. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разкриване на нов Граничен контролно-пропусквателен пунк (ГКПП) със Сърбия.

19. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народните представители Сергей Станишев и Пламен Орешарски;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 4 въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Петър Димитров и Румен Овчаров (2 въпроса), и Георги Пирински;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Мая Манолова, Корнелия Нинова, Ангел Найденов, и Захари Георгиев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Иван Костов, и Павел Шопов, на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов, и Мая Манолова и на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Валентин Микев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомила Станиславова.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Анастасов, се отлага отговор на негово питане към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно дейността на посланиците и търговските аташета в посолствата и представителствата на Република България в чужбина (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 15 юни 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно спешната медицинска помощ (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно лекарства за пациенти с трансплантации и онкологични заболявания (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно прехвърляне на разпределението на детски помощни технически средства за деца с увреждания от Министерството на труда и социалната политика към Министерството на здравеопазването (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно заплахата от прекъсването на изследването на новородените за хипотиреоидизъм поради забавяне на обществена поръчка (връчен на 15 юни 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 15 юни 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно екологичната трагедия в гр. Меричлери (връчен на 14 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 15 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно транспониране на Директива 2004/18/ЕО в българското законодателство (връчен на 15 юни 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 15 юни 2012 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно нарастването на безработицата в България.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно мерките на правителството във връзка с инцидента с българския посланик в гр. Скопие, Република Македония, на 4 май 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно издаване на визи в Украйна.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерството на правосъдието за 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно условията на труд в затворите.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно пълна забрана на отказа от парно.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно действия на "ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД, клон Видин.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

Устен отговор в заседанието на 15 юни 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума