Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/06/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.

2. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА относно Национална стратегия за превенция на престъпността.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно административни неуредици при издаване на лични документи на граждани, с месторождение в съставни села на някои общини.

4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за изграждане на централизирана автоматизирана система за документи за самоличност.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно последствията от взривовете в складовете в близост до пътен възел "Петолъчката".

6. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно спазване на режима за утилизация.

7. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ относно наличие на тежковъоръжени сили на реда по време на протеста на "Орлов мост" на 13 юни 2012 г., поведението им и отношението на протестиращите младежи.

II. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно официално предложение на правителството към "Росатом" да вземе участие в изграждането на седми енергоблок в АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно повишаването на цените на електроенергията.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

5. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно използване на строителни материали за "АМ Тракия-Лот-3", доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно затворен път в община Созопол.

8. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно опасно свлачище в района на местност "Трифон Зарезан " край Варна.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол от км. 139+00 до км. 146+000".

11. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект от назавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

12. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България и за строителството на нови.

13. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно падналия мост на р. Струма при с. Рибник, общ. Петрич.

14. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на тунел под Петрохан.

15. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разкриване на нов Граничен контролно-пропусквателен пунк (ГКПП) със Сърбия.

16. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.

17. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.

18. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по републиканската пътна мрежа.

19. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно ремонт на участък от Северната дъга на Околовръстния път.

20. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно пусковия срок на автомагистрала "Тракия".

IV. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно процедура за преобразуване на ТПГ "Н. Вапцаров", гр. Радомир.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно заплахата от сериозни смущения в системата на образованието.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, област Пловдив.

7. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, община Асеновград.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на юни 2012 г.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на министерството за борба с градушките.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Янаки Стоилов и Михаил Миков, и Димитър Гогов, на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков, и на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос от народните представители Румен Такоров и Георги Петърнейчев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 4 въпроса от народните представители Ангел Найденов, Добрин Данев, Мая Манолова, и Лютви Местан и Юнал Тасим.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на :
- питане от народните представители Сергей Станишев и Пламен Орешарски към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- въпрос от народния представител Кирчо Димитров към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов;
- 2 въпроса от народните представители Михаил Михайлов, и Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 въпроса от народния представител Кирчо Димитров и въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, общ. Балчик (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предоставяне на средствата от МКВП на общини (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно неправомерно поведение на служители от РПУ Бяла Слатина (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно предотвратяване на самоуправствени действия срещу ползвателите на имоти в местността "Мимикия-х.Звездица", находяща се в землището на с. Константиново, община Варна (връчен на 22 юни 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предоставяне допълнителни бюджетни средства за капиталови разходи за общините за 2011 г. и 2012 г. (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно платени печалба/дивидент от държавните предприятия (връчен на 22 юни 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно възстановяване на разрушената инфраструктура при изграждане на пътния възел, гр. Перник (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ, относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 593 Долно Черковище - Голям Извор, участък от км. 18+000 до км.38+050 (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ, относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 5074 Книжовник - Стамболово - Голям Извор, участък от 0+000 до км 15+080 (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проблем при изграждането на енергийни обекти (връчен на 22 юни 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места (връчен на 22 юни 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно социалната политика на Министерството на отбраната по отношение на пенсионирането на военнослужещи (връчен на 22 юни 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно скандал с мултимедийно учебно помагало за турската образователна система (връчен на 22 юни 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г. (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно матурите на учениците в област Перник (връчен на 22 юни 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно оценяването и одобряването на учебно помагало за часа на класа "Спазвам правилата", учебна тетрадка за 1, 2, 3, и 4-ти клас (връчен на 22 юни 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно възможности за финансиране на хоровете в народните читалища (връчен на 22 юни 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно кабелни и телевизионни оператори, упражняващи дейност на територията на Р България (връчен на 22 юни 2012 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА, относно Национална стратегия за превенция на престъпността.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно административни неуредици при издаване на лични документи на граждани, с месторождение в съставни села на някои общини.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за изграждане на централизирана автоматизирана система за документи за самоличност.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно последствията от взривовете в складовете в близост до пътен възел "Петолъчката".

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно спазване на режима за утилизация.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно наличие на тежковъоръжени сили на реда по време на протеста на "Орлов мост" на 13 юни 2012 г., поведението им и отношението на протестиращите младежи.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно официално предложение на правителството към "Росатом" да вземе участие в изграждането на седми енергоблок в АЕЦ "Козлодуй".

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.

Устен отговор в заседанието на 22 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно повишаването на цените на електроенергията.
Форма за търсене
Ключова дума