Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/06/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличение на пенсиите през 2013 г.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян.

II. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно заплахата от сериозни смущения в системата на образованието.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, област Пловдив.

7. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието.

III. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

6. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ относно лечение на деца с редки заболявания.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършени нарушения в МБАЛ Русе - АД.

IV. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно процедура за ремонтни работи в Драматично-културен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен.

V. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетичното модифицирани микроорганизми.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно водоснабдяването в община Бобов дол.

VI. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно пътнически превози в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно перспективите за развитие на летище Стара Загора.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания.

VII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, община Асеновград.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на юни 2012 г.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на министерството за борба с градушките.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи".

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград".

8. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета.

IX. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на 2 въпроса от народните представители Ангел Найденов и Атанас Мерджанов, и Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 2 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, и Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народните представители Ангел Найденов и Евгений Желев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Румен Такоров и Георги Петърнейчев, и Добрин Данев и Пенко Атанасов и на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на правосъдието Диана Ковачева;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 въпроса и питане от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
Във връзка с планирани събития и произтичащите от тях ангажименти с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г (връчен на 29 юни 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно таксите, заплащани от мобилните оператори и приходите от разрешителни за поставяне на базови станции. (връчен на 29 юни 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г (връчен на 29 юни 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно информация за радиоактивни води (връчен на 29 юни 2012 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно увеличение на пенсиите през 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно осигуряване на финансиране за довършване на новостроящата се училищна сграда в гр. Садово, област Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно заплахата от сериозни смущения в системата на образованието.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ, относно лечение на деца с редки заболявания.

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 29 юни 2012 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно процедура за ремонтни работи в Драматично-културен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен.
Форма за търсене
Ключова дума