Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/07/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършени нарушения в Многопрофилна болница за активно лечение Русе - АД.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно задължения на болниците.

II. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.

2. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

5. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно затворен път в община Созопол.

8. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно опасно свлачище в района на местност "Трифон Зарезан " край Варна.

10. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново.

11. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол, от км. 139+00 до км. 146+000".

12. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно падналия мост на р. Струма, при с. Рибник, общ. Петрич.

13. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на тунел под Петрохан.

14. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия.

15. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.

16. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно ремонт на участък от Северната дъга на Околовръстния път.

17. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно пусковия срок на автомагистрала "Тракия".

18. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно липса на водоснабдяване за град Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г.

19. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.

20. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изграждането на АМ "Хемус".

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно пътнически превози в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно перспективите за развитие на летище Стара Загора.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания.

4. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно разпространението на турски радиостанции на територията на община Сливен.

IV. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г., от "Топлофикация Русе" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас в сила от 01.07.2012 г.

4. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно актуалната ситуация около ОЦК АД - гр. Кърджали.

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реформата в служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг".

VI. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електронния Търговски регистър.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно водоснабдяването в община Бобов дол.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно прием по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно кандидатстване с проект за финансиране изграждането на полски път в землището на с. Боянци, община Асеновград.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на юни 2012 г.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за борба с градушките.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи".

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград".

8. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно контрол върху изпълнението на мерките по отношение на безстопанствените кучета.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина.

11. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната.

12. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

13. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.

X. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно използването на ресурси на Министерството на вътрешните работи за охрана на "София Прайд 2012" на 30 юни 2012 г.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Корнелия Нинова, и Евгений Желев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Румен Такоров и Георги Петърнейчев, и Корнелия Нинова и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Ангел Найденов и Евгений Желев към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- питане от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос и 6 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г (връчен на 6 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на финансите (връчен на 6 юли 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно проверка на действията на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда (връчен на 6 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на труда и социалната политика (връчен на 6 юли 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно дело срещу български гражданин в гръцкия съд (връчен на 6 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно промени в правната уредба на дейностите по превод и легализация на документи от частни фирми и специално Ваша заповед №95-00-125/2012 (връчен на 6 юли 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г (връчен на 6 юли 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен (връчен на 6 юли 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно концесия за добив на строителни материали от находище "Трите чешми" община Първомай (връчен на 6 юли 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката в сектор Туризъм (връчен на 6 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на Катар, представлявано от Qatar Mining Company (връчен на 6 юли 2012 г.).===

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно затворен път в община Созопол.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно опасно свлачище в района на местност "Трифон Зарезан " край Варна.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно състоянието на пътната настилка на главен път София - Варна Е 772.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол, от км. 139+00 до км. 146+000".

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, относно падналия мост на р. Струма, при с. Рибник, общ. Петрич.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно разкриване на нов Граничен контролно-пропускателен пунк (ГКПП) със Сърбия.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно изграждане на тунел под Петрохан.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно ремонт на пътя Асеновград - Поповица.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно пусковия срок на автомагистрала "Тракия".

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно задължения на болниците.

Устен отговор в заседанието на 6 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно извършени нарушения в Многопрофилна болница за активно лечение Русе - АД.
Форма за търсене
Ключова дума