Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/07/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно пътнически превози в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".

II. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно водоснабдяването в община Бобов дол.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.

2. Питане от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно целеви социални помощи за отопление.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електронния Търговски регистър.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно актуализация на учебниците по история за ХІ клас.

3. Въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно изпълнение на Закона за младежта.

VII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно сключените и действащи дългосрочни договори с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД.

VIII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за подпомагане на земеделските производители.

3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места.

X. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътя през прохода Петрохан.

10. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно изграждането на АМ "Хемус".

11. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

12. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония".

13. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на пътя Шумен - Карнобат.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

15. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

16. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

17. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле.

XI. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.

На основание чл. 83, ал.3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Корнелия Нинова;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Драгомир Стойнев, и Антон Кутев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Димчо Михалевски и Евгений Желев; Димчо Михалевски; и Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат:
- въпрос от народния представител Михаил Миков към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос и питане от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос от народния представител Десислав Чуколов към министъра на външните работи Николай Младенов;
- въпрос и питане от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Михаил Михайлов към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени одити от Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени одити от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." (връчен на 27 юли 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, община Балчик (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно лошото състояние на пътя от Айтос до Дъскотна като част от отсечката от Айтос до Провадия (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно рехабилитация на второкласна и третокласна инфраструктура в област Бургас през 2012 г. (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени одити на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г" от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (връчен на 27 юли 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 27 юли 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 27 юли 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 27 юли 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА и БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА, относно бюджета на МБАЛ "Каварна" ЕООД (връчен на 27 юли 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Договора за присъединяване на България към Европейски съюз (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени одити на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (връчен на 27 юли 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи" (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград" (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно безпринципното прехвърляне на територии от едно горско стопанство към друго (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно извършване на проверка на място на ползвани парцели от земеделски производители (връчен на 27 юли 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно липса на телекомуникационна връзка със с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Варна (връчен на 27 юли 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г., от "Топлофикация Русе" ЕАД (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г. (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация за издадени лицензии, становища, предварителни и окончателни договори за пресъединяване на ВЕИ към енергийна система на Република България (връчен на 27 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изявление на министъра на икономиката, енергетиката и туризма (връчен на 27 юли 2012 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки за компенсиране на гражданите, поради шоковото поскъпване на електрическата енергия.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно целеви социални помощи за отопление.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на питане от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА, относно политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА, относно изпълнение на Закона за младежта.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ, относно водоснабдяването в община Бобов дол.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 27 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране.
Форма за търсене
Ключова дума