Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/11/2002
I. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно терористични актове спрямо кмета на община Девня Димитър Димитров.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно контрола, осъществяван от Министерството на вътрешните работи на охранителната дейност за недопускане на възлагане охрана на обект от лица без правно основание във връзка с прецедента със седалището на БСДП на ул. "Екзарх Йосиф" № 37, ет. VI.

II. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно усвояването на средствата, отпуснати във фонд "Земеделие" за есенната сеитба.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно инвестиционното кредитиране на фонд "Земеделие".
3. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно снабдяването на населението с дърва за отопление.
4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно дейности, свързани с възстановяване и настаняване на собственици на земи и гори в Горския фонд,
5. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно есенната сеитба.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подпомагане на земеделските производители, отглеждащи културите - червена капия, домати, корнишони, лен, памук и захарно цвекло.
7. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изготвяне на земеразделителен план на с. Голец, община Угърчин.

III. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно неизпълнение на задълженията по договор за приватизационна продажба на 70 % от капитала на "ТРАНС ПИРИН" ООД гр. Разлог от 17.11.1998 г„ от купувача "АВТОТРАНС-ПИРИН" АД.
2. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно условията по сделката за продажба на БТК.

IV. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно здравния статус на българския народ.

V. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:
Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно начин на разпределение на средствата от Българския спортен тотализатор и тяхното разходване съгласно чл. 59 б от Закона за физическото възпитание и спорта.

VI. Николай Василев, заместник министьр-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно постъпления в бюджета от приватизацията на БТК.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на печалба на БТК за 2002 година.
3. Питане от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно приватизацията на "Бургаско пиво" АД - Бургас.
4. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно неизплатени възнаграждения на работници и служители от "Булгаргеомин" ЕАД и "Енергоимпекс" ЕООД.
5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно решение на Министерски съвет.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно сделка на продукция с възможна двойна употреба.
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно приватизацията на "Видахим".
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ относно взаимоотношенията между "Агротехника" АД, гр. Карлово и СПТУМ "Владимир Комаров", с. Ведраре, община Карлово.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 3 актуални въпроса от народните представители Моньо Христов и Петър Мутафчиев;
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Мария Стоянова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради годишен отпуск.

Форма за търсене
Ключова дума