Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/12/2002
І. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на напредък в усвояването на средствата по програмите ИСПА, ФАР, САПАРД и изработването на Национален план за развитие.

ІІ. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно кадровата политика на Министерството на отбраната.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно изплащане на заплатите и осигуряването на поръчки за завод "Терем" ЕАД - клон Търговище.

ІІІ. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушение на Закона за обществените поръчки.

ІV. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно закриване на училищата в с. Егрек и с. Бук, Кърджалийска област.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно решение на Върховния административен съд от 18 ноември т.г. за отмяна на матурите за учениците, приети в езиковите и профилираните гимназии, както и специализираните паралелки през учебната 1998/1999 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно решението на Върховния административен съд от 18.11.2002 г. за отмяна Указание ІІ, част за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и профилираните училища през учебната 1999-2000 г. на министъра на образованието и науката.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно достъп до Шеста рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания на български проекти.


На основание чл. 78, ал.3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на 2 актуални въпроса от народните представители Ваня Цветкова и Кръстьо Петков и на 3 питания от народните представители Николай Бучков, Димитър Йорданов и Васил Василев;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народния представител Надка Пангарова;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стойчо Кацаров;
На основание чл.78, ал.4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Никола Николов от заседанието, се отлага отговорът на негов актуален въпрос към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не маже да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Поради отпуск за религиозния празник Рамазан съгласно чл.154, ал.2 от КТ, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради годишен атпуск.
Форма за търсене
Ключова дума