Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/10/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА и СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно агломерации без достъп до европейско финансиране.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно неправомерното използване и съхранение на СРС и подслушване на граждани от МВР по времето на министър Цветан Цветанов.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ относно евентуални заплахи за живота на бившия заместник министър-председател и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

3. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани.

4. Питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА относно предприетите мерки за сигурност за началото на новата академична 2013 - 2014 г.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно мерки за безопасно протичане на образователния процес в Национално средно общообразователно училище "София" и Целодневна детска градина № 72.

6. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ; ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ относно очертаваща се тенденция за завишаване на жалбите на граждани срещу служители на МВР за превишаване на правомощията им.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно нападение над активисти на партия Атака в Бургас, и бездействието на местната структура на Министерството на вътрешните работи.

8. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.

III. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие за интегрирано планиране и балансирано социално - икономическо развитие на българските региони, за новия програмен период 2014 - 2020.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възлагане на обществени поръчки за пълни спасителни археологически проучвания в нарушение на Закона за обществените поръчки.

4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно изграждане на автомагистрала "Хемус".

5. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно ремонт на разрушена асфалтова настилка и изцяло амортизиран път № III-502 - гр. Полски Тръбмеш-Обединение-Горна Липница-Патреш, и № III-405 - Добромирка-Павликени-Свищов.

6. Въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ относно рехабилитация на пътя "Юндола-Разлог-Гоце Делчев".

7. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно укрепване на бреговата ивица, от участък 539-ти до участък 540-ти километър от р. Дунав, и в рамките на с. Вардим, от административната сграда на "Сортови семена" АД до лодкостоянката.

8. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието и ангажирането на гаранционната отговорност относно пътните участъци от автомагистрала "Тракия", в отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Зимница.

9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието и предприетите ремонтни дейности по отношение на мостовете и виадуктите по българските магистрали.

10. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ относно лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение.

11. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище.

12. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие.

13. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

14. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал".

15. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за стопанисване и обезопасяване на черноморските плажове.

16. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220.

17. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.

18. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ относно статуса на ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г.".

19. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.

IV. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".

3. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово.

6. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

9. Въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно компенсирането на Български пощи ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

11. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

12. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

13. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

14. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

15. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

16. Въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

17. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ и ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.

18. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

19. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

20. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

V. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда".

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж., и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали на Оперативна програма "Околна среда".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

5. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

6. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

7. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.

8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.

9. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.

10. Въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.

11. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..

12. Въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня" и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.

VI. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".

VII. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно отдаване под наем на зала "Фестивална" на Нова Броудкастинг груп.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно промените в Устройственият правилник на Министерство на младежта и спорта, обнародвани в ДВ, бр. 62/12.07.2013 г.

3. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.

VIII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно бъдещето развитие на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

IX. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

X. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.

2. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народния представител Ради Стоянов;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Владимиров;
- министърът на земеделието и храните Димитър Горов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Соколова;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, министърът на културата Петър Стоянович, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, министърът на отбраната Ангел Найденов, министърът на земеделието и храните Димитър Греков, министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, и министърът на финансите Петър Чобанов - съответно на 10 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Мутафчиев и Георги Свиленски.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Димитър Димов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев;
- въпрос от народния представител Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- 4 въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, и питане към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов;
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват - министърът на финансите Петър Чобанов, министърът на образованието и науката Анелия Клисарова, министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, министърът на земеделието и храните Димитър Греков, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.


Връчени писмени отговори:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно разходи на средства от здравни осигуровки (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно програмиране на целево финансиране от оперативните програми (2014 - 2020) за българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ, относно закриване на Районни съдилища в Област Добрич (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно финансови отношения между България и страните от Лигата на арабските държави (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно политиката на Министерството на финансите по отношение на събираемостта на здравните осигуровки (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно данъчен произвол от страна на Териториална дирекция на НАП - Варна (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно предприети действия от министъра на отбраната за изясняване на подготвени и започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки в системата на Министерството на отбраната в това число и с разпореждания на Областните управители (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно придобиване на собственост на държавни имоти на територията на общ. Димитровград, предоставени в управление на Министерството на отбраната (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ, относно информация за образователния ценз и дипломи на г-н Сотир Ушев (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно публикувано съобщение във вестник "24 часа" за сключен анекс през май 2013 г. от министъра на отбраната от служебния кабинет Тодор Тагарев и посланика на САЩ Марси Рийс към действащ договор със САЩ за утилизация на стари боеприпаси (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ, относно продължаване на строителството на язовира за питейно водоснабдяване "Бяла", общ. Севлиево (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, относно основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден", общ. Маджарово, Хасковска област (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно подготовката, извършвана от Министерство на регионалното развитие за осигуряване на целево финансиране от бъдещата Оперативна програма "Региони в растеж" за българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, държавна собственост, на общ. Димитровград (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция - България, Румъния - България, България - Сърбия, България - Македония и България - Турция 2007 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА, относно ремонт на пътен участък и рушащ се мост - с. Карайсен, обл. В.Търново (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, относно забраната за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с техническа допустима маса над 12 т., включително ремаркета и полуремаркета (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно ръководството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно наказателни процедури в областта на околната среда (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА и КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, относно актуалният брой на здравно неосигурените български граждани и мерките за повишаване на събираемостта на здравните вноски (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно показателите за смъртност в общините Девин, Борино и Доспат през последните 4 години (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно държавна помощ към пациенти, страдащи от "пароксизмална нощна хемоглобинурия" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно използване и стопанисване на сгради - публична държавна собственост, в които в миналото са се помещавали физиотерапия, кожно, инфекциозно и белодробни отделения на МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Ловеч (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ, относно финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно утвърждаване на списъка на учениците с хронични заболявания, които да се насочат за обучение в оздравително училище през учебната 2013/14 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 2011 - 2013 г (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно подготовката, която ще извършва Министерството на културата, за осигуряване на целево финансиране на българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно причините за нарушения на учебен процес в НГДЕК "Константин Кирил Философ" (връчен на 11 октомври 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно отказ от конкретен отговор на зададен въпрос от народни представители (връчен на 11 октомври 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА и СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно агломерации без достъп до европейско финансиране.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно неправомерното използване и съхранение на СРС и подслушване на граждани от МВР по времето на министър Цветан Цветанов.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, относно евентуални заплахи за живота на бившия заместник министър-председател и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно предприетите мерки за сигурност за началото на новата академична 2013 - 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно мерки за безопасно протичане на образователния процес в Национално средно общообразователно училище "София" и Целодневна детска градина № 72.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ; ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ и МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ, относно очертаваща се тенденция за завишаване на жалбите на граждани срещу служители на МВР за превишаване на правомощията им.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно нападение над активисти на партия Атака в Бургас, и бездействието на местната структура на Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно политиката на Министерството на регионалното развитие за интегрирано планиране и балансирано социално - икономическо развитие на българските региони, за новия програмен период 2014 - 2020.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно възлагане на обществени поръчки за пълни спасителни археологически проучвания в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно изграждане на автомагистрала "Хемус".

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА, относно ремонт на разрушена асфалтова настилка и изцяло амортизиран път № III-502 - гр. Полски Тръмбеш-Обединение-Горна Липница-Патреш, и № III-405 - Добромирка-Павликени-Свищов.

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ, относно рехабилитация на пътя "Юндола-Разлог-Гоце Делчев".

Устен отговор в заседанието на 11 октомври 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно състоянието и ангажирането на гаранционната отговорност относно пътните участъци от автомагистрала "Тракия", в отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Зимница.
Форма за търсене
Ключова дума