Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/12/2002
I. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно нарушения на договор № РД-50-379/09.06.1999 г. за продажба на 80 % от дяловете на "НИПВМИИ" ЕООД, гр. София.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно мотивите за освобождаване на г-жа Катерина Атанасова Димитрова от поста изпълнителен директор на "Първомай БТ" АД.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно приватизацията на Завод за стоманобетонни изделия - град Свищов.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно държавното представителство и държавните вземания от "Кремиковци" АД.

II. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно стопанисването и ефективното използване на жилищния фонд в района на с. Звездец след закриване на военното поделение.

III. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно събирането и използването на материали чрез прилагане на специални разузнавателни средства.
2. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно предоставянето на материали, събрани по Закона за специализираните разузнавателни средства на други лица и институции.

IV. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно движението на следствено дело за инцидента в дискотека "Индиго".

V. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно масовото уволнение на директори от Държавен фонд "Земеделие".
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изпълнението на Програма "САПАРД".
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изпълнението на Постановление № 198 от 29.08.2002 г. за създаване на Стоков фонд "Пшеница".
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно възстановяване на земеделски земи на преселените българи от Беломорска Тракия.
5. Питане от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно приватизацията на "ВИТ" ЕАД, гр. Долна Митрополия.
6. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно нарушения на нормативната база от страна на РУГ -Пазарджик.
7. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно разпореждане на началника на Национално управление на горите № 3600-280 от 25.11.2002 г. за забрана на груповото ловуване на дива свиня.

VI. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно уволнението на директора на Спортно училище "Георги Бенковски"- Плевен.
2. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно административни мерки в Техникум по селско стопанство - гр. Кнежа, област Плевенска.

VII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА относно сградния фонд на Центровете за спешна медицинска помощ.

VIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на защита на паметници с национално значение, на територията на които се извършва строителство.

IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разрешение на водоползване от р. Искър в района на община Мездра за производство на електроенергия.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на 2 актуални въпроса от народните представители Георги Божинов, и Юлияна Дончева, Светослав Спасов и Борислав Борисов;
- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народния представител Кръстьо Петков;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов - на актуален въпрос от народния представител Весела Лечева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Никола Николов от заседанието, се отлага отговорът на негов актуален Въпрос към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради годишен отпуск.

Форма за търсене
Ключова дума