Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/11/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ и ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно управленски намерения във връзка с Академията на Министерството на вътрешните работи.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно осъществяването на взаимодействие с Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации и компетентните органи на местната власт.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.

4. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно разходване на 200 000 лв. за извършване на ремонтни дейности в бежански център - гр. Харманли.

5. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно актуалните възможности на Република България за посрещане на хуманитарна бежанска вълна от арабските страни и Близкия Изток.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно охраната на бежански лагери, осигурена от Министерството на вътрешните работи.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно броя на нелегалните лица (бежанци) на територията на Република България.

III. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно обхвата на децата в предучилищното образование.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно държавна субсидия за студентския стол и общежитие за студентите във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна.

7. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.

8. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

9. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

10. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.

12. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

IV. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно неправомерни действия на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново.

V. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България и необходимостта от спешно внасяне на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

VI. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит.

VII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.

VIII. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София-Поибрене-Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала Люлин и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

IX. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.

X. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно здравните вноски на кандидат-студентите.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно финансиране на интензивното лечение.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнение на Проект "Посока семейство", в общ. Перник.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

На основание чл. 90 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на питане от народния представител Борислав Гуцанов, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов;
- министърът на финансите Петър Чобанов - на въпрос с писмен отговор от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева;
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на питане с писмен отговор от народните представители Теодора Георгиева, Александър Ненков, Данаил Кирилов, и Николай Нанков;
- министърът на отбраната Ангел Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Владимир Тошев.
На основание чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Димчо Михалевски, се отлага отговор на негово питане към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Общ брой въпроси - 40;
Общ брой питания - 4;
Общ брой въпроси и питания - 44.
Необходимо парламентарно време - 7 часа.
Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ и ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, относно изплащането на ДДС по така наречените "Водни Проекти" по Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ и ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, относно двустранното споразумение между Република България и САЩ за утилизация на боеприпасите (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно тоталната забрана за тютюнопушене (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на питане от н.п. КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ, относно политиката за бракуване на военно имущество (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно политиката на Министерството на отбраната по охрана на войскови райони, подчинени на Съвместното командване на силите (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно предоставяне на освободени войскови райони за настаняване на бежанци (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г на ДКЕВР за увеличение цената на природния газ на стопанските потребители (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно съвместяване на професионални задължения на член на Комисията за защита на потребителите и редовно обучение във ВУЗ (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно получаване на помощи за отглеждане на дете (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно недоведена докрай проверка на Главна инспекция по труда (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно състоянието и ангажирането на гаранционна отговорност за пътен участък от републиканската пътна мрежа ІІІ класен път - 559, с. Полски градец - с. Светлина - гр. Тополовград - разклон с. Устрем (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно възможностите за осигуряване на необходимите средства за извършване на цялостна реконструкция на пътния участък път SZR 1226 с.Винарово - с.Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно ангажимент на Министерство на регионалното равитие за спешни нормативни промени (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно строителство на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно напредък на водните проекти в черноморските общини (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно тоталната забрана за тютюнопушене (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно административен проблем при лечение на малигнена меланома (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно осигуряване на права за получаване на висше образование на лицата със статут на бежанци на територията на Република България (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, относно заплащане на такса от родителите на децата в подготвителните групи в детските градини (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи - ЦГЧ Пловдив (връчен на 8 ноември 2013 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно изпълнението на решение № 285 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет (връчен на 8 ноември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ и ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно управленски намерения във връзка с Академията на Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно осъществяването на взаимодействие с Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации и компетентните органи на местната власт.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, относно разходване на 200 000 лв. за извършване на ремонтни дейности в бежански център - гр. Харманли.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно актуалните възможности на Република България за посрещане на хуманитарна бежанска вълна от арабските страни и Близкия Изток.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно охраната на бежански лагери, осигурена от Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно броя на нелегалните лица (бежанци) на територията на Република България.

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно обхвата на децата в предучилищното образование.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.

Устен отговор в заседанието на 8 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ, относно държавна субсидия за студентския стол и общежитие за студентите във Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна.
Форма за търсене
Ключова дума