Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/11/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно заема от Японската банка за международно сътрудничество, предназначен за изграждането на нови контейнерни терминали във Варна и Бургас.

II. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

6. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

7. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

8. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

9. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини.

11. Въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

12. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

13. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.

14. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.

15. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

IV. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит.

3. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ относно броя на бездомните лица на територията на Република България.

V. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин.

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.

3. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно включване на нелeгитимни представители на студентите в Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно препоръки на Mental Disability Advocacy Center / MDAC - Център за застъпничество за лица с ментални увреждания/ и Български хелзински комитет по основни въпроси, акцентирани в решението на Комитета по делото MDAC срещу България, от 11 октомври 2008 г.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование, при подготовка на учители.

8. Питане от н.п. ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ относно осигуряване на храненето на децата в предучилищната подготовка в детските градини.

VI. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ относно строежа на автомагистрала Струма, в участъка на Лот 4 - Сандански - Кулата.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала Люлин и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

8. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

9. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политика на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

VII. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно тежката екологична обстановка в района на Средногорието.

VIII. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за управление на държавните ловни стопанства и гарантиране на обществения интерес.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

8. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

IX. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно лечението на сръбски граждани с български произход във Военномедицинска академия.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България и необходимостта от спешно внасяне на изменения и допълнения в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

4. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

X. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно здравните вноски на кандидат-студентите.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ относно финансиране на интензивното лечение.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно изпълнение на проект "ПОСОКА: семейство", в общ. Перник.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на въпрос от народния представител Лиляна Павлова, и на 2 питания от народните представители Димчо Михалевски, и Ивелина Василева;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 3 въпроса от народните представители Ивелина Василева и група народни представители (2 въпроса), и Александър Ненков, питане от народния представител Любомир Владимиров, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Владимиров, Димчо Михалевски, и Десислава Атанасова;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 14 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Лиляна Павлова (13 въпроса);
- министърът на отбраната Ангел Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, Лиляна Павлова, и Томислав Дончев, и на питане с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Корнелия Маринова, Лиляна Павлова, и Ирена Коцева, и на питане с писмен отговор от народните представители Теодора Георгиева, Александър Ненков, Данаил Кирилов, и Николай Нанков;
- министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева - на въпрос с писмен отговор от народния представител Милка Христова;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, Десислава Атанасова, и Станислав Станилов.
На основание чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Любомир Владимиров, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на земеделието и храните Димитър Греков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министърът на финансите Петър Чобанов, и министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Общ брой въпроси - 46;
Общ брой питания - 12;
Общ брой въпроси и питания - 58.
Необходимо парламентарно време - 9 часа и 54 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ, относно жалба на г-жа Ирина Артуровна Карамитева (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно риск от загуба на средства по Оперативните програми 2007 - 2013 (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно случай на полицейско насилие (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно провеждането на административната реформа и изпълнението на стратегическата цел за прозрачна и отговорна пред обществото администрация (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно третиране на ДДС по отношение на водните проекти (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно напуснали военнослужещи в периода 2005 - 2012 г., включително (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно правна уредба на ранното пенсиониране в страните от Европейския съюз (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно статут на входирани проекти по мярка 421 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по Програма за развитието на селските райони (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за сключените договори и резултатите от дейността за съвместна дейност в държавните ловни стопанства с частни фирми и присъединени към тях държавни горски стопанства за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно отваряне на пристанище Варна-Изток от първо до трето кейово място за граждани (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно изпълнение на ОП Транспорт 2007 - 2013 (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно обществения съвет към Министерство на околната среда и водите (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно информация за анализи на изпълнението на ОПОС (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно състоянието на специализираната болница за долекуване и рехабилитация в Перник (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно приложението на НАРЕДБА №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на питане от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно липса на прозрачност при съвместната българо-германска програма за научнотехническо сътрудничество през 2011 и 2012 г (връчен на 15 ноември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Оперативна програма "Наука и образование" 2014 - 2020 (връчен на 15 ноември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на питане от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ, относно заема от Японската банка за международно сътрудничество, предназначен за изграждането на нови контейнерни терминали във Варна и Бургас.

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно пребиваването у нас на турския вицепремиер Бекир Боздаг през месец август, тази година.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно чуждите граждани, незаконно влизащи в България от територията на Република Турция.

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно настояще и бъдеще на "БДЖ" АД.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно превоз на ученици през учебната 2013/2014 г.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, относно цифровата телевизия в Западните покрайнини.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 15 ноември 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно излъчване на българска телевизия в Западните покрайнини.
Форма за търсене
Ключова дума