Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/02/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".

2. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно вандалски посегателства над мюсюлмански храмове на територията на Република България.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно работата на Министерството на вътрешните работи по образуваните досъдебни производства по отношение на участници в т.нар. протести и контрапротести в гр. София.

4. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно разследване на убийството в с. Баница, Врачанско и действията на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на битовата престъпност в Северозападна България.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно пострадалите полицаи по време на т. нар. протести и контрапротести, както и окупации на висши учебни заведения в гр. София и страната.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно образуваните досъдебни производства по отношение на участници във втората от окупациите в СУ "Св. Климент Охридски".

7. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно образуваните досъдебни производства по отношение на участници в първата от окупациите на СУ "Св. Климент Охридски".

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно бездействието на Министерството на вътрешните работи при окупацията на Софийския университет.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно броя, самоличността и последиците за лицата, окупирали сградата на Софийския университет.

II. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно изявлението на министър-председателя на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган на предизборен митинг в гр. Кешан, Турция, с което отправя териториални претенции към Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно посещение на български граждани на територията на Сирийската арабска република.

3. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно заявената подкрепа на България за членство на Албания в Европейския съюз.

4. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно сближаването на Република Сърбия и Република Македония.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно направеното от Министерството на външните работи на Република България пред американската страна за защита на конституционните права и свободи на българските граждани.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно преодоляване на грешките и негативните политики на бившия министър на външните работи г-н Николай Младенов, във връзка с кризата в Сирия.

7. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно неучастието на България на мирната конференция "Женева 2".

III. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

2. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно функционирането на Българската енергийна борса.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

5. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

6. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно осъществяването на проект "Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на град София", предвиждащ изграждане на система за контрол и мониторинг на мрежите на уличното осветление в града и подмяна на осветителни тела в ж.к. "Дружба" 1 и 2, гр. Банкя и бул."Цариградско шосе".

7. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно дейността на Български институт по метрология, извършваните кадрови промени в структурата и вижданията ви за работата му в бъдеще.

8. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно полученото от експремиера Бойко Борисов "дарение" от $ 1 милион от корейска фирма, заинтересована в изграждането на големи фотоволтаични паркове в България.

9. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.

IV. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

2. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

3. Въпрос от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.

VI. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

3. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за финансиране изграждането на автомагистрала София - Калотина.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно текущ ремонт на участъци от автомагистрала "Хемус".

6. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.

8. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно съдбата на т.нар. скоростен платен път от гр. Русе до южната граница, обявен за изграждане по времето на последното посещение на българската правителствена делегация в Катар.

9. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА относно методика за оценка за размера на обезщетенията за отчуждаване на имоти, попадащи в трасето на северна скоростна тангента на Софийски околовръстен път.

10. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерство на отбраната - първи участък".

VII. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно възстановяване на брегово съоръжение - морска естакада при нос Шабла.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

4. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

5. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.

6. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Лот 3 на АМ "Струма".

7. Въпрос от н.п. ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС относно съгласуване на разработването на графиците за движението на пътническите влакове от Националната компания "Железопътна инфраструктура" с общините и областните управители, в интерес на техните граждани.

8. Питане от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.

9. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.

10. Въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване.

11. Въпрос от н.п. МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА относно регулиране на телевизионния и радио сигнал в град Бяла черква и село Паскалевец, община Павликени.

12. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно нарушение в БДЖ - Пътнически превози.

VIII. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

IX. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно предприетите мерки от страна на Министерството на образованието и науката относно окупациите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

X. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос с писмен отговор от народните представители Павел Христов, Лиляна Павлова, Емил Радев, Красимира Анастасова, Николай Апостолов и Нели Петрова;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народните представители Тотю Младенов и Петя Аврамова, и Ради Стоянов;
- министърът на финансите Петър Чобанов - на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос от народния представител Даниела Савеклиева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов - на въпрос с писмен отговор от народните представители Станислав Владимиров и Евдокия Асенова;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 3 въпроса от народните представители Десислава Атанасова (2 въпроса), и Пенко Атанасов и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Даниела Дариткова (2 въпроса), и Десислава Атанасова .
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-представител и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев;
- питане от народния представител Хюсеин Хафъзов към министъра на културата Петър Стоянович.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Димитър Греков.

Брой въпроси - 51;
питания - 7;
общо - 58.
Необходимо парламентарно време - 9 часа и 24 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно причините за спиране работата на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно предприемане на спешни меки за укрепване дигите на р. Вит край с. Торос и с. Дерманци (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно координацията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ (връчен на 6 февруари 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно актуално състояние и възможности за изграждане на пътна връзка Димарио - Ехинос и реализиране на трансграничен преход по направлението Пловдив - Смолян - Рудозем - Ксанти (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно мерки срещу злоупотреби с ДДС от рискови стоки - захар, сухо мляко и зърно (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно броя на здравно неосигурените лица към 31.12.2013 г (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно-общностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно какви са били планираните приходи на НАП и Агенция "Митници" през 2012 г (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно преизпълнение на приходите от здравни вноски за 2013 г (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно развитие на медицински туризъм (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА; АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ; КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ; ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс Раднево" ЕАД (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно дейността на Северноцентралното държавно предприятие - ДП Габрово (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно дейността Северозападното държавно предприятие ДП - Враца (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, относно ограничението в броя на леглата за диагностичен и лечебен престой в Центровете за кожно-венерически заболявания, съгласно Закона за лечебните заведения (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките населени места чрез утвърждаване на методика за реда и критериите за субсидиране на общинските лечебни заведения на болничната помощ в труднодостъпни и отдалечени райони (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно параметрите на методиката за създаване на Национална здравна карта (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно възстановяване на дейността на „МБАЛ-ДЕВИН” ЕООД гр. Девин (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно мерки по отношение на кадрите в Спешна помощ (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно координацията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно мерки за здравно неосигурените лица (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно изготвени медицински стандарти (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно задълженията на лечебните заведения (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно по-ниските ставки на заплащане за български учени в ЕС при участие в съвместни научни-изследователски проекти (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ; ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма на Европейския съюз (връчен на 7 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно назначаването на директор на ОУ "Неофит Рилски", с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив (връчен на 7 февруари 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно образуваните досъдебни производства по отношение на участници във втората от окупациите в СУ "Св. Климент Охридски".

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно работата на Министерството на вътрешните работи по образуваните досъдебни производства по отношение на участници в т.нар. протести и контрапротести в гр. София.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно разследване на убийството в с. Баница, Врачанско и действията на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на битовата престъпност в Северозападна България.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно пострадалите полицаи по време на т. нар. протести и контрапротести, както и окупации на висши учебни заведения в гр. София и страната.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно образуваните досъдебни производства по отношение на участници в първата от окупациите на СУ "Св. Климент Охридски".

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно бездействието на Министерството на вътрешните работи при окупацията на Софийския университет.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно броя, самоличността и последиците за лицата, окупирали сградата на Софийския университет.

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно изявлението на министър-председателя на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган на предизборен митинг в гр. Кешан, Турция, с което отправя териториални претенции към Република България.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно посещение на български граждани на територията на Сирийската арабска република.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно заявената подкрепа на България за членство на Албания в Европейския съюз.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, относно сближаването на Република Сърбия и Република Македония.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно направеното от Министерството на външните работи на Република България пред американската страна за защита на конституционните права и свободи на българските граждани.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно преодоляване на грешките и негативните политики на бившия министър на външните работи г-н Николай Младенов, във връзка с кризата в Сирия.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно неучастието на България на мирната конференция "Женева 2".

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно функционирането на Българската енергийна борса.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно осъществяването на проект "Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на град София", предвиждащ изграждане на система за контрол и мониторинг на мрежите на уличното осветление в града и подмяна на осветителни тела в ж.к. "Дружба" 1 и 2, гр. Банкя и бул."Цариградско шосе".

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно дейността на Български институт по метрология, извършваните кадрови промени в структурата и вижданията ви за работата му в бъдеще.

Устен отговор в заседанието на 7 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно полученото от експремиера Бойко Борисов "дарение" от $ 1 милион от корейска фирма, заинтересована в изграждането на големи фотоволтаични паркове в България.
Форма за търсене
Ключова дума