Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/02/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани.

2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари.

3. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ и ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.

5. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно разработване на Стратегия за насърчаване и управление на инвестициите в България.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.

2. Въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ относно катастрофата на товарен влак в междугарието Яна - Мусачево на 17.01.2014 г.

3. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч.

5. Въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно освобождаване на държавни служители в РПУ Самоков.

6. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно изкупуване на български села от канадския гражданин Янк Бери.

7. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно разходите на МВР през 2013 г. за експертизи по наказателни (и други видове) дела.

8. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно регистрацията на МПС в пунктовете на МВР из страната и съдбата на служителите на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ относно възстановяване на брегово съоръжение - морска естакада при нос Шабла.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

4. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

5. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.

6. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Лот 3 на АМ "Струма".

7. Въпрос от н.п. ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС относно съгласуване на разработването на графиците за движението на пътническите влакове от Националната компания "Железопътна инфраструктура" с общините и областните управители, в интерес на техните граждани.

8. Питане от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.

9. Въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване.

10. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно нарушение в БДЖ - Пътнически превози.

11. Въпрос от н.п. КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.

12. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/.

13. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.

IV. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно изпълнение на решение на Народното събрание.

2. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик".

4. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".

V. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно предприетите мерки от страна на Министерството на образованието и науката относно окупациите на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно уволнения на директори на училища в Благоевградска област.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.

VI. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

3. Въпрос от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно специализация на общопрактикуващите лекари.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно дейността на Фонда за лечение на деца.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция".

VII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.

VIII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно осигуряването на топла кухня за нелегалните пришълци.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно възстановяване на формированието на гр. Враца.

4. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

IX. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ и ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно политиката за контрол на инвестиционни проекти със стойност над 10 000 000 лв.

X. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

6. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

8. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

9. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.

11. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

12. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

13. Въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.

14. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".

15. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

16. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

17. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.

18. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Томислав Дончев, и Стефан Господинов;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Ивелина Василева (2 въпроса), и Любомир Владимиров.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Хюсеин Хафъзов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев;
- питане от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
- въпрос от народния представител Милка Христова към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, министърът на културата Петър Стоянович, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Общ брой въпроси - 50;
питания - 15;
общо - 65.
Необходимо парламентарно време - 11 часа и 15 мин.


Връчени писмени отговори в заседанието:

Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА; ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ; КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА; НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ и ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ, относно поставяне на стационарна камера за контрол на пътното движение по главен път Е871 /София - Бургас/ в с. Манолово, община Павел Баня, област Стара Загора (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ, относно Доклад за предприети действия от органите на държавната власт по управление на кризата, породена от засиления емиграционен натиск с рег.№ І-12081 от 05.02.2014 г на МВР (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ, относно настаняване на чужди граждани на територията на град Стара Загора (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ, относно проекти по програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ, относно неизпълнение на договор между МФ и "Моника" ЕООД, сключен на 31.01.2013 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ, относно цената на въглищата на "Мини Марица-изток" ЕАД (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА, относно депониране на производствени отпадъци (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно получаване на детски надбавки (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нарушения на трудовото законодателство в ОПУ, гр. Добрич (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Програма за благоустрояване на малките населени места (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, относно оплакване от земеделски стопанин относно допустимия слой (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, относно издаване на лиценз на фирма за узаконяване на КВС в съдебен район Казанлък (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА; ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно прилагане на доброволна схема за подпомагане, "Обвързано с производството подпомагане", ОСП 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно задгранични командировки на директора на Северноцентрално държавно предприятие (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно прилагането на мярка 214 от "Агроекологични плащания" от ПРСР за 2014 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно вероятността да бъде закрит Земеделски институт - Стара Загора (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ, относно извършените командировка на служителите от Държавните предприятия (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно неизплащане на субсидии на животновъди от с. Драгово, община Карнобат (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно текущ ремонт на участъци от автомагистрала "Хемус" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно проект за отводняване на с. Бозаджий (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно проект за отводняване на с. Старо село (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно проект за отводняване на с. Старо село (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно брегоукрепване и изграждане на буна на централен плаж - Царево (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно споразумение за партньорство - част "Водено от общността местно развитие" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно проекти за интегриран градски транспорт по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно електронно отчитане на проектите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2014-2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно информацията за наложени финансови корекции по ОПРР 2007 - 2013 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно процедура за кандидатстване за финансиране по ОПРР 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно провеждане на конкурс за длъжността Главен директор на Главена дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно оценка на капацитета на бенефициентите по ОПРР 2014-2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Програма за решаване на проблема "Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места", подкрепени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно проект "Изграждане на медицински онкологичен център - Смолян" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА, относно проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот", регистрационен номер: DIR-51011116-65-149 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно кадрова политика на Министерството на околната среда и водите (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно политиката на управление на Министерството на околната среда и водите в град Перник (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно приходи от търговията на квоти с емисии на парникови газове (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно "Програма за управление на речните басейни" и "Програма за управление на отпадъците", подкрепени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно статус на "големи проекти" по Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно методика за субсидиране и списък с лечебни заведения в малките труднодостъпни места (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно тълкуване на чл. 168 от Националния рамков договор за медицинските дейности 2014 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно размера на събраните глоби и наложените санкции по Закона за здравето (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014-2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, относно относно липса на лекарствен продукт BiCNU (Carmustine) (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно реализирани Европейски проекти и програми (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно стратегия за реформа в Спешна помощ (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ и СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно финансиране на част от лечението на деца, болни от диабет, с инсулинови помпи (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА и МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД и информационната система, обслужваща настаняването в студентските общежития (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно изисквания за участие в конкурс (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно участие на български научни екипи в Седма рамкова програма на Европейския съюз (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно разработен модел на финансиране по единни разходни стандарти (ЕРС) на извънучилищните педагогически учреждения (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно вероятността да бъде закрит Земеделски институт - Стара Загора (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно финансиране на мерки за привличане и задържане на педагогическите кадри (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно състав на работната група за изготвяне на проект на Закона за предучилищното и училищното образование (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно основни принципи и иновативни моменти в проект на Закон за предучилищното и училищното образование (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, относно националните програми за развитие на средното образование за 2014 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Петър Стоянович, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно проведен пърни етап от конкурса за избор на "Европейска столица на културата" (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно дейността на Обществения съвет към министъра на културата (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно политика на промяна и преструктуриране на административната структура на Министерството на културата (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно конфликт на интереси на членове на ръководния екип на Министерството на културата (връчен на 28 февруари 2014 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, относно средствата, предоставени на Министерството на младежта и спорта по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 28 февруари 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ, относно катастрофата на товарен влак в междугарието Яна - Мусачево на 17.01.2014 г.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно освобождаване на държавни служители в РПУ Самоков.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно изкупуване на български села от канадския гражданин Янк Бери.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно разходите на МВР през 2013 г. за експертизи по наказателни (и други видове) дела.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно регистрацията на МПС в пунктовете на МВР из страната и съдбата на служителите на "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД.

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ и ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ, относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ, относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ, относно възстановяване на брегово съоръжение - морска естакада при нос Шабла.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно Лот 3 на АМ "Струма".

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС, относно съгласуване на разработването на графиците за движението на пътническите влакове от Националната компания "Железопътна инфраструктура" с общините и областните управители, в интерес на техните граждани.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на питане от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА и ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване.

Устен отговор в заседанието на 28 февруари 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно нарушение в БДЖ - Пътнически превози.
Форма за търсене
Ключова дума