Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/06/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.

II. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ относно политически назначения в Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”-Варна.

III. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от училищни директори.

2. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно неработещия Национален съвет по студентските въпроси.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно необходимостта от публична дискусия относно въвеждането на наукометрични критерии за академично израстване.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно участието на България в програмата на ЕС - "Еразъм+".

5. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на организацията и осъществяването на психологическата подкрепа и помощ в училище.

6. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно анализа и интерпретацията на Министерството на образованието и науката на данните, получени след проведеното през 2012 г. международно изследване PISA.

7. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно методика за отчитане приноса на училището за развитие на учениците.

IV. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

2. Питане от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно проблема с ТЕЛК за деца.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неиздаването на лиценз на Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Видин.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на национална регулация на състрадателните грижи.

VI. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Шумен.

2. Питане от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА, СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА и ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Благоевград.

4. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.

5. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Разград.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно критериите за разпределение на средствата от публичната Инвестиционна програма за спорт.

7. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на обектите и общините - бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура.

VII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно разпространението на контрабандни цигари и алкохол.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Публична инвесиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно прекратяване на отношенията с Международния валутен фонд.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно предоговаряне на взаимоотношенията с Международния валутен фонд.

5. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно създаване на фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми.

6. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно изпълнение и контрол на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- въпрос с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- въпрос с писмен отговор от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
- въпрос с писмен отговор от народния представител Джема Грозданова към министъра на външните работи Кристиан Вигенин;
- въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Главчев и група народни представители към министъра на финансите Петър Чобанов.
На основание чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини се отлагат отговорите на 3 питания на народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради депозиране на оставка като министър, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Кристиан Вигенин и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, министърът на земеделието и храните Димитър Греков, и министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Общо въпроси - 15;
питания - 17;
общо - 32.
Необходимо парламентарно време - 6 часа и 30 мин.


Връчени писмени отговори:
Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на питане от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно промени в Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г (връчен на 6 юни 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно предоставяне на информация за Публичната инвестиционна програма (връчен на 6 юни 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно финансови отношения между България и страните от Лигата на арабските държави (връчен на 6 юни 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно предоставени финансови и материални средства на военно-патриотични съюзи, организации и сдружения (връчен на 6 юни 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно ремонт на третокласен път от републиканската пътна мрежа (връчен на 6 юни 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно среща с онкоболни в ТЕЛК в гр. Бургас (връчен на 6 юни 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие:

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ, относно промени в политиката на Министерството на отбраната при освобождаване от ненужни материални средства.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, относно кадровата политика на принципала по отношение на търговското дружество "ТЕРЕМ" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно политически назначения в Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”-Варна.

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно неспазване на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от училищни директори.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ, относно неработещия Национален съвет по студентските въпроси.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно необходимостта от публична дискусия относно въвеждането на наукометрични критерии за академично израстване.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно анализа и интерпретацията на Министерството на образованието и науката на данните, получени след проведеното през 2012 г. международно изследване PISA.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на организацията и осъществяването на психологическата подкрепа и помощ в училище.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно участието на България в програмата на ЕС - "Еразъм+".

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно методика за отчитане приноса на училището за развитие на учениците.

Петър Стоянович, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно нуждата и изработването на стратегически документ за българската култура.

Устен отговор в заседанието на 6 юни 2014 г. на питане от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
Форма за търсене
Ключова дума