Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/06/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно критериите за разпределение на средствата от публичната Инвестиционна програма за спорт.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно определяне на обектите и общините - бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура.

3. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно политиката, която провежда Министерство на младежта и спорта през последната една година в областта на младежта и младежките дейности.

II. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

III. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на грамотността.

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

3. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата с изявени дарби.

IV. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА и ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно преведена целева субсидия за Национален фонд "Култура".

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на питане от народния представител Веселин Вучков;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков - на питане от народните представители Николай Петков и Павел Гуджеров;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Евгени Стоев и Мирослав Петков;
- министърът на културата Петър Стоянович - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Соколова.
На основание чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини се отлага отговорът на въпрос от народния представител Хюсеин Хафъзов към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Петър Чобанов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Кристиан Вигенин и министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.
Поради освобождаване на г-жа Искра Михайлова като министър на околната среда и водите, се отлагат отправените към нея въпроси и питания от народни представители.

Брой въпроси - 3;
питания - 5;
общо - 8.
Необходимо парламентарно време - 1 час и 42 мин.

Форма за търсене
Ключова дума