Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/06/2014
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 11 часа

I. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно начините (критериите) за оценка качеството на водените в МВР досъдебни наказателни производства (изобщо) и дейността на разследващите полицаи (в частност), за периода от м. май 2013 г. до м. май 2014 г.

II. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ относно нарушаване на международните договори от страна на Румъния.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно връзките и взаимоотношенията на Република България с БРИКС.

3. Питане от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия.

4. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно тайната визита на заместник-държавния секретар на САЩ по европейските и евро - азиатските въпроси г-жа Виктория Нюланд.

5. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно реакциите на Република България по отношение на програмата на американската компания "Шеврон" за проучване и добив на шистов газ в Румъния.

6. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно приет Регламент за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

7. Въпрос от н.п. ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ относно признаване за нелегитимни президентските избори в Сирия.

III. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно изграждане на интермодален център във Видин.

IV. Станислав Анастасов, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

3. Питане от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа".

4. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

V. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно проблема с ТЕЛК за деца.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неиздаването на лиценз на Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Видин.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на национална регулация на състрадателните грижи.

6. Питане от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно финансиране на Център за асистирана репродукция.

VI. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно изпълнението на решение на НС от 29.03.2012 г. , в частта му по т. 2, за изграждане на парогазова централа на площадка "Белене".

VII. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски; заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова; заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев; министър на външните работи Кристиан Вигенин; министърът на отбраната Ангел Найденов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов; министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева; министърът на земеделието и храните Димитър Греков; министърът на финансите Петър Чобанов; министър на околната среда и водите Станислав Анастасов; министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев; министърът на здравеопазването Таня Андреева; министърът на културата Петър Стоянович; министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов - на 21 въпроса с писмен отговор от народните представители Ивелина Василева, Лиляна Павлова, Димитър Бойчев, Ивайло Московски и Красимир Ципов;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Евгени Стоев и Мирослав Петков;
- министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Смиляна Нитова;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Илиян Тимчев;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 2 въпроса от народния представител Десислава Атанасова.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Джема Грозданова към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова;
- 3 питания от народния представител Милена Дамянова към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Петър Чобанов, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на земеделието и храните Димитър Греков и заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Брой въпроси - 16;
питания - 6;
общо 22.
Необходимо парламентарно време - 3 часа и 54 мин.
Форма за търсене
Ключова дума