Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/01/2003
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изпълнението на Стратегията за електронно правителство.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ и ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изготвяне на годишен доклад за състоянието на националната сигурност.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно приемане решение на Министерския съвет за създаване на нова община, включваща гр. Сопот и с. Анево.

II. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно националната програма "От социални помощи към заетост".

III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието и перспективите на "Елисейна" ЕАД - дружество със 100 % държавно участие.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ и РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно състоянието на "Плама" АД - гр. Плевен.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно приватизацията и следприватизационния контрол, осъществени от Министерството на икономиката в бившия Комбинат за целулоза и хартия (КЦХ) в гр. Мизия.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно реорганизиране на дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ПЛАМЕН КЕНАРОВ относно търговската марка "Кинтекс".
6. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно изпълнение Решение на Министерски съвет от месец декември 2002 год. свързано с изискванията към представителите на държавата, участващи в надзорните и управителните органи на търговските дружества, в които държавата има участие.
7. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно съществуващи проблеми в хода на изкупуване на тютюнева реколта 2002 година от търговските дружества на "Булгартабак".
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно постигнати договорености на заседанието на осмата българо-руска правителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество при посещението на г-н Николай Василев - зам.министър председател в Русия и практически действия на българското правителство за тяхната реализация.

IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно унищожаване на ракетно гориво в с. Устрем, община Тополовград.

V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно заявление, изпратено на 29 ноември 2002 г. до министъра на вътрешните работи от Георги Константинов Георгиев, с искане за достъп до лично засягащи го разработки на Държавна сигурност.
г. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно разкриване на поръчковите престъпления, извършени на територията на РДВР - Варна.

VI. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно правителствения доклад за националните малцинства, който трябва да бъде представен на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

VII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно забавяне на плащанията от НЗОК към аптеките за отпуснати вече безплатни и частично платени лекарствени средства.

VIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА и СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА относно предприемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли, Благоевградска област.


На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Румяна Георгиева и Емил Кошлуков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Румяна Георгиева и Емил Кошлуков;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на питане с писмен отговор от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на културата Божидар Абрашев - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Кина Андреева;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Румяна Георгиева и Емил Кошлуков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министърът на финансите Милен Велчев;
- министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.

Форма за търсене
Ключова дума