Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/07/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно длъжностно разписание на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково.

II. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно почистване на храстите и канавките около пътищата от републиканската пътна мрежа, през пролетта на 2014 г. в обл. Видин.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно ремонт на път VAR 1215, III-208, Провадия - Добрина - Манастир - Девня.

III. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Веселин Вучков;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на въпрос от народния представител Стефан Господинов;
- министърът на финансите Петър Чобанов - на 10 въпроса с писмен отговор от народния представител Дора Янкова, и на 11 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков.
На основание чл. 90, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; Джавдет Чакъров и Веселин Пенев; Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман; и Хюсеин Хафъзов към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради ползването на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради предварително поет служебен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева.

Брой въпроси - 4;
питания – 2;
общо – 6.
Необходимо парламентарно време – 1 час и 6 мин.
Форма за търсене
Ключова дума