Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/07/2014
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 11 часа

I. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ относно неизплатени разходи за транспорт през първото полугодие за пътуващите учители в община Главница.

II. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

III. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Ангел Найденов – на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентин Радев, Владимир Тошев, Любомир Христов, Анатолий Йорданов, Желязко Желязков, Дончо Баксанов, и Любомир Христов;
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова – на питане от народния представител Страхил Ангелов;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Милена Дамянова (3 въпроса), и Ваня Добрева (1 въпрос);
- министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов – на 2 питания от народния представител Страхил Ангелов.
Поради ползването на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради предварително организирана среща с международно участие в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева.

въпроси - 2; питания – 1; общо – 3.

Необходимо парламентарно време – 33 мин.

връчени писмени отговори в пленарна зала:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието :

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи :

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно брой жертви по пътищата в резултат на пътно-транспортни произшествия (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно някои статистически показатели във връзка с водени досъдебни наказателни производства в МВР (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно издаване на регистрационни табели и талони на закупени камиони и автобуси в Европа (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно състоянието и тенденциите на битовата престъпност през първото полугодие на 2014 г. в област Монтана (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, относно състоянието и тенденциите на престъпността през летния туристически сезон по българското черноморие (връчен на 25 юли 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на питане от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно Център за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора в гр. Сливен (връчен на 25 юли 2014 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Девин (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Борино (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Неделино (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Доспат (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Златоград (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Баните (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Мадан (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Рудозем (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на общините в Република България (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Смолян (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Мъглиж (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Гурково (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Николаево (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Павел баня (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Опан (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Братя Даскалови (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Стара Загора (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Казанлък (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Чирпан (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Раднево (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно финансовото състояние на община Гълъбово (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно финансовото състояние на общините Перник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен (връчен на 25 юли 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ, относно сътрудничеството в областта на отбраната между Република България и правителството на Съединените американски щати (връчен на 25 юли 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно сигнал за незаконно строителство на брега на Черно море, заграбване на плажната ивица и възможно провокиране на свлачището в района на м. Кабакум, к.к. Чайка, общ. Варна (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, относно длъжностно разписание на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ, относно смяна на управителя на "ВиК" гр. Стара Загора (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно изграждането на язовир "Пловдивци", община Рудозем (връчен на 25 юли 2014 г.).

Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативните програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Станислав Анастасов, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на оперативнаите програми за периода 2007 - 2013 и за 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ, относно проблема с ТЕЛК за деца (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно липсата на национална регулация на състрадателните грижи (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно риска от липса на задължителни ваксини по Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно решение на център "Фонд за лечение на деца" за прекратяване на лечението на 13 деца в "Институт по имунология и клетъчна биология - д-р Клер", гр. Мюнхен (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ; ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно изпълнението на Оперативна програм "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г (връчен на 25 юли 2014 г.).

Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ, относно получаване на допълнителни възнаграждения от държавни служители в министерството за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. (връчен на 25 юли 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно възможности за финансиране на Тридесет и четвъртия кръг от Рали "Сливен" (връчен на 25 юли 2014 г.).===

Отговорено в зленарна зала:

Ангел Найденов, Министър на отбраната в оставка:

Устен отговор в заседанието на 25 юли 2014 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ, относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните в оставка:

Устен отговор в заседанието на 25 юли 2014 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката в оставка:

Устен отговор в заседанието на 25 юли 2014 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, относно неизплатени разходи за транспорт през първото полугодие за пътуващите учители в община Главница.
Форма за търсене
Ключова дума