Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/11/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно позицията на правителството за прекратяването или продължаването на срока на действие на Договора за военните бази на САЩ в Република България.

2. Питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно процеса на пълното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно назначаването на заместник-министри в Министерството на икономиката.

II. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проект за промени в изискванията за получаване на инвалидни пенсии.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно предоставянето на социалната услуга личен асистент през 2015 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на минималната работна заплата.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от МФ за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд.лева и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно дефлацията и ефекта на Съюза върху държавните финанси.

3. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно визията на Министерството на финансите за отпускане на целева субсидия за укрепване и довършване на спортното съоръжение стадион "Пловдив" в гр. Пловдив.

4. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно коледните добавки за българските пенсионери.

IV. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани.

2. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно реалното финансово състояние на Министерството на вътрешните работи.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно грубо посегателство над клуба на ПП АТАКА в гр. Добрич.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно работата на органите на Министерството на вътрешните работи с извънщатни сътрудници.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно задълженията на Медицински институт на МВР.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ относно борба с битовата престъпност.

V. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприетите действия от страна на МРРБ за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията между Асоциацията по В и К и В и К операторите.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на ГКПП "Клепало".

3. Въпрос от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно тежкото състояние на третокласен път Извор-Лобош-Земен и връзката на община Земен с община Трън.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно строителство на пътен участък Ботевград-Мездра.

6. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в Община Лъки, Пловдивска област.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

9. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г.

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе-Велико Търново.

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път VRC1015 Тлачене-Габаре, община Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

14. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.

3. Питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно досиетата на 33000 военни разузнавачи.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ относно българските военни контингенти в Афганистан.

VII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координация по въпросите на Европейския съюз.

VIII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси.

2. Питане от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА относно визията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на Дуалната система за професионално образование и обучение.

3. Въпрос от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА относно предизвикалият множество дискусии в медиите учебник по "Човекът и обществото" за 3-ти клас.

IX. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно превантивни действия за недопускане на разпространение на вируса ебола на територията на Република България.

2. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно недостатъчно финансиране на Центъра за кожно-венерически заболявания - Пловдив и намерението на общ. Пловдив да трансформира Центъра в отделение към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Панталеймон", гр. Пловдив.

X. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г.

XI. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени ПСОВ за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно строеж на електрическа централа на биомаса с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34 по плана на кв. Устово, гр. Смолян.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол с финансиране по Оперативна програма околна среда.

XII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ; относно мерките които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно констатациите и мерките, които се взимат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно прилагането на така наречената референтна дата за даване на субсидии на фермерите.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).

8. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ; относно контрола по управление на горски фонд-собственост на община Белица, област Благоевград.

XIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно промени в Републиканската транспортна схема.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.

XIV. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължимите и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

XV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерство на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерство на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд.лева и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

6. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

На основание чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 3 въпроса от народните представители Николай Александров, Георги Търновалийски, и Филип Попов;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Георги Търновалиев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 1 въпрос от народния представител Христо Гаджев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски - на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 1 въпрос от народния представител Николай Александров;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на 1 въпрос от народния представител Димитър Горов;
- зам. министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на 2 въпроса от народните представители Цветан Цветанов, Димитър Лазаров и Пламен Нунев, и Любомир Владимиров;
- министърът на външните работи Даниел Митов - на 2 въпроса от народните представители Михо Михов, и Станислав Станилов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на 5 въпроса от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов, Велизар Енчев, Любомир Владимиров, Десислава Атанасова, и Петър Кадиев;
- министърът на вътрешните работи Веселин Вучков - на 2 въпроса от народните представители Петър Славов и Магдалена Ташева.
На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мая Манолова се отлага отговърът на неин въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва т заместник министър-председателят по коолиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова, и министърът на туризма Николина Ангелкова.

Въпроси - 64;
Питания - 7;
Общ брой въпроси и питания -71.
Необходимо парламентарно време - 11 часа и 21 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно служителите в политическите кабинети на служебното правителство и техните възнаграждения (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, относно преустановяването на Проект "Подкрепа за достоен живот" по бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 Алтернативи, Европейски социален фонд 2007-2013 година, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 31.12.2014 г и Проект "За по качествен живот" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома" Бюджетна линия: BG051PO001- 5.1.04по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 19.02.2015 г / за Община Горна Оряховица/ (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно броят лица по категория доходи, които заплащат данък общ доход и общата сума на платения данък (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно проверка на Държавната финансова инспекция относно отпуснатите близо 500 млн. лева, от които разходвани около 330 млн. основно за общини (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно служителят на ОДМВР - гр. Бургас Назми Шабанов с извършването на негативни публични квалификации уронва авторитета както на Министерство на вътрешните работи, така и на българското Народно събрание, като е използвал за мотив фалшива публикация на анонимен сайт (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно строеж на електрическа централа на биомаса с мощност до 4500kW в УПИ VІІІ, кв. 34 по плана на кв. Устово, гр. Смолян (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно средства на общински и държавни училища, блокирани в Корпоративна търговска банка (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно задължения и депозити на държавните и общинските болници през 2014 г (връчен на 28 ноември 2014 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно приходите от ползването на дървесина и страничните ползвания от горските територии - държавна собственост /държавен горски фонд/ за периода 2007 - 2013 г и извършената дейност от държавните предприятия (връчен на 28 ноември 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Бойко Борисов, Министър-председател:

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно позицията на правителството за прекратяването или продължаването на срока на действие на Договора за военните бази на САЩ в Република България.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно назначаването на заместник-министри в Министерството на икономиката.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно процеса на пълното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно проект за промени в изискванията за получаване на инвалидни пенсии.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, относно предоставянето на социалната услуга личен асистент през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно увеличаване на минималната работна заплата.

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно предприети действия от МФ за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд.лева и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно дефлацията и ефекта на Съюза върху държавните финанси.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно визията на Министерството на финансите за отпускане на целева субсидия за укрепване и довършване на спортното съоръжение стадион "Пловдив" в гр. Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно коледните добавки за българските пенсионери.

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно работата на органите на Министерството на вътрешните работи с извънщатни сътрудници.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно грубо посегателство над клуба на ПП АТАКА в гр. Добрич.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ и ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно реалното финансово състояние на Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно задълженията на Медицински институт на МВР.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, относно борба с битовата престъпност.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно предприетите действия от страна на МРРБ за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията между Асоциацията по В и К и В и К операторите.

Устен отговор в заседанието на 28 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно откриване на ГКПП "Клепало".
Форма за търсене
Ключова дума