Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/01/2015
Парламентарен контрол - 9.00 часа
* Поради предварително планирани срещи, министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще участва в заседанието за парламентарен контрол след 11 часа.

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно политиката на правителството по отношение на Република Македония.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно размера на европейските земеделски субсидии в Република България и в Европейския съюз.

III. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно преговори по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство.

IV. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно промени в Републиканската транспортна схема.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно мерки за предотвратяване на наводнения в общ. Първомай.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.

6. Питане от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно политиката на министерството по отношение на железопътния транспорт.

7. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за обл. Благоевград.

8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно построяване на трети мост над р. Дунав 1.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно решение на БДЖ за първоначално спиране на 38 влака.

V. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол, с финансиране по Оперативна програма "Околна среда".

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно замърсяване на територията на общ. Търговище от комбината "Тракия глас" България.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно интегриран проект за водите на гр. Пловдив - фаза 1, по Оперативна програма "Околна среда".

6. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

8. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно предстояща въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево.

VI. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно подновяване дейността на проектите, предоставящи възможност на хора с увреждания за осигуряване достъпни услуги в домашна среда по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно строителство на пътен участък Ботевград - Мездра.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

9. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.

11. Въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия.

12. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

13. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

14. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изграждането на скоростния път Ботевград - Видин.

15. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

16. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

17. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

18. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

19. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

VIII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

IX. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.

2. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на извършените престъпления от граждани по време на протестите, през мандата на 42-то Народно събрание.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.

4. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на измамите, извършвани по телефон в последните години.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно средствата, получени от Европейския съюз, във връзка със станалите в страната наводнения.

8. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно терора над българските граждани в малките населени места.

9. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно състоянието на системата за видеонаблюдение, собственост на СДВР.

10. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разпределение на делата на разследващите полицаи.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно тенденция 2010 - 2014 г. на броя администрация в МВР.

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно намалено щатно разписание в звено "Документи за самоличност" към Районно управление на МВР - гр. Гоце Делчев.

X. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.

3. Питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно досиетата на 33 000 военни разузнавачи.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ относно българските военни контингенти в Афганистан.

6. Питане от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно разполагане на военни бази на НАТО на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

10. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

11. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация".

12. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България.

13. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно финансовите проблеми при превъоръжаването на Българската армия и необходимостта от дарение на бойна ескадрила за ВВС от натовските ни партньори.

XI. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координация по въпросите на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.

5. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно визовите изисквания на САЩ за български граждани.

6. Питане от н.п. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ относно приложението на междудържавно споразумение от 1961 г. между Република България и Тунис, и положението на българските граждани, работещи в Тунис.

XII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно условията на труд на служителите в затворите.

XIII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

3. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

XIV. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

XV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ относно предоставяне на концесия на Пристанищен терминал Несебър на фирма "Видмар" ДЗЗД.

XVI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно въвеждане на Единна система за туристическа информация.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 2 въпроса от народните представители Петър Славов, и Светла Бъчварова;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Димитър Горов;
- министърът на правосъдието Христо Иванов - на народния представител Искрен Веселинов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева –на въпрос с писмен отговор от народните представители Методи Андреев и Борис Ячев.
На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговора на:
- 2 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на финансите Владислав Горанов;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на външните работи Даниел Митов;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Росица Янакиева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- питане от народния представител Росица Янакиева към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков;
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, и към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Въпроси - 72;
Питания - 13;
Общ брой - 85.
Необходимо парламентарно време - 14 часа и 3 мин.


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно сигнал на избиратели от гр. Карлово за цената на питейната вода (връчен на 16 януари 2015 г.).

Даниел Митов, министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ, относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО (връчен на 16 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно политика на МВнР по отношение на Помощта за развитие (връчен на 16 януари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА и КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, относно неспазено решение на РС-Варна от 21.10.2013 г за възстановяване на учител на длъжността, заемана преди неправомерно уволнение (връчен на 16 януари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно сигнал на собствениците на вили в землището на кв. Курило, м. "Манастирското", за възпрепятстване на преминаването им до манастира "Св. Иван Рилски" и вилна зона "Бранишка лоза" и достъпа до собствеността им (връчен на 16 януари 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян (връчен на 16 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, относно наложени финансови корекции по Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 16 януари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно неспазване на Закона за лова и дивеча и нарушаване на правото на стопанисване и ползване на дивеча в ловно-стопански район Пчелин от Ловно-рибарско дружество "Сокол", гр.Костенец (връчен на 16 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ, относно безразборното уволнение на служители от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (връчен на 16 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно неравнопоставено оценяване на щети, нанесени от болестта "Син език" на автохтонни породи от района на гр. Карлово в сравнение с това, извършено за района на гр. Габрово и гр. Стара Загора (връчен на 16 януари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, относно намаляване часовете на работа на летищната аеронавигационна служба на летище Горна Оряховица и подготовката на концесия на летището (връчен на 16 януари 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно готовността на енергийния сектор за овладяване на извънредни ситуации през предстоящия зимен период (връчен на 16 януари 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Бойко Борисов, Министър-председател:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно политиката на правителството по отношение на Република Македония.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно размера на европейските земеделски субсидии в Република България и в Европейския съюз.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно подновяване дейността на проектите, предоставящи възможност на хора с увреждания за осигуряване достъпни услуги в домашна среда по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно строителство на пътен участък Ботевград - Мездра.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно изграждането на скоростния път Ботевград - Видин.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол, с финансиране по Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно замърсяване на територията на общ. Търговище от комбината "Тракия глас" България.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно интегриран проект за водите на гр. Пловдив - фаза 1, по Оперативна програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно предстояща въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на питане от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно промени в Републиканската транспортна схема.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно мерки за предотвратяване на наводнения в общ. Първомай.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на питане от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно политиката на министерството по отношение на железопътния транспорт.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за обл. Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно построяване на трети мост над р. Дунав 1.

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно решение на БДЖ за първоначално спиране на 38 влака.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 16 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно преговори по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство.

Форма за търсене
Ключова дума